TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, Riyad, 2011(11. Baskı)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-17 07:37:20

Eser Adı: Teysiru Mustalah'il Hadis

Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan

Yayınevi: Daru'l Maarif, Riyad, 2011(11. Baskı)

Bu haftaki kitap tanıtımımız hadis usulüyle alakalı değerli bir eserle alakalı olacak. Medine-i Münevvere'de uzun seneler hadis alanında dersler vermiş olan Kuveyt Üniversitesi hadis ana bilim dalı hocası olan Dr. Mahmud Tahhan'ın hazırladığı ve isminden de anlaşılacağı üzere kolay anlaşılacak bir şekilde kaleme aldığı bir eser Teysiru Mustalahi'l Hadis.

Müellif eserin takdiminde, kitabını hazırlama gerekçelerini sunarken, kendisinin Medine-i Münevvere'de Külliyet-i Şeria'da uzun süre usul-i hadis derslerine girdiğini, bu dersleri meşhur hadis âlimi İbnu Salah'ın "Ulumu'l Hadis" adlı eserinden ve bunun bir nevi hülasası olan İmam Nevevi'nin "Takrib" adlı eserinden verdiğini dile getiriyor. Bu kitapların büyük faydalarını ve derin ve faydalı bilgilerle dolu olmasına ve yüksekliklerine rağmen, şu zamanda himmeti zaten zayıflamış öğrencilere ağır geldiğini, bunun sebepleri arasında ibarelerin zorluğu, bazı meselelerin alabildiğince uzun anlatılmasına rağmen bazı bölümlerin nisbeten hafifçe geçilmesi gibi sebepleri zikrediyor.

Müellif 'in bu eseri ise bu ilimle ilgili ıstılahları öz olarak veciz bir şekilde anlatıyor. Biz Seydamız Molla Şefik Efendi ile zevkle okuduk elhamdülillah. Şu an sonlarına doğru geldiğimiz bu eserden ileriki haftalarda bazı tercümeleri siz kıymetli ziyaretçilerimize sunmak istiyorum inşallah..

Eserle alakalı kısa bir uyarıyı yaparak tanıtıma son vereyim. Bazı kısımlarda matbaa kaynaklı olarak bazı kelime ve cümleler ve bazen tarifler basılmamış, eksiklik var. Onu ya kitabın internette baskısı varsa ondan veya başka bir usul-i hadis kitabından bakarak tamamlamak gerekiyor ki, biz de öyle yaptık.

Kitaba ulaşmak için

İlim Kapısı:

https://www.ilimkapisi.com/urun/teysiru-mustalahil-hadis-tysyr-mstlh-lhdyth

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI