KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira dağına çekildiğinde yaptığı ibadetle alakalı Buhari’de “tehannüs” ifadesi geçiyor ki, şarihler “tefekkür, ibret ve murakebe” diye tefsir ederler


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-08 08:29:45

Değerli ziyaretçilerimiz, "her kitap bir kitabın(Kur'an) tefsiri için okunur" şeklinde klişe olmuş bir ifade var. Fakir de yüce kitabımızla alakalı okumalarımda, bir deftere Kur'an üzerine yazılmış muteber kitaplardan notlar kaydetmeye başlamıştım. Böylece karşınızdaki çalışma vücut bulmuş oldu. İstifadeye medar olmasını dilerim. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org

1.Kitap

OSMAN KESKİOĞLU, KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1987

1-Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur'an'ın nazil olması başlamadan önce Hira dağına çekildiğinde yaptığı ibadetle alakalı Buhari'de "tehannüs" ifadesi geçiyor ki, şarihler "tefekkür, ibret ve murakebe" diye tefsir ederler(s. 17)

2-Vahy kelime olarak; başkasına gizli kalan bir şekilde, kendisine yönelinen bir kimseye hususi ve seri bir şekilde gizli olarak bildirmek" demektir. (s. 18)

3-Vahy kâtiplerinden Zeyd Bin Sabit(r.a) demiş ki; "Maide Suresi nazil olduğunda, surenin ağırlığından biz vahy kâtiplerinin az kalsın bileklerimiz kırılacaktı." (s: 30)

4- Resul-i Ekrem'e(aleyhissalatu vesselam) Vahy'in ilk inme tarihinin Ramazan'ın 17. Günü olması daha kuvvetlidir.( s. 31)

5-Vahyin pazartesi günü başladığı kesin(s. 31)

6-İbn-i Abbas(r.a)'tan meşhur kavle göre, Kur'an Levh-i Mahfuz'dan Sema-i Dünyaya(Beyt'ül İzzet'e) Kadir gecesi toptan indirilmiş, oradan da 23 sene de peyder pey nâzil olmuştur.(s. 32)

7-İbn-i İshak vahy kesinti müddetinin üç sene olduğunu söylüyor. Kırk gün diyen de var. Üç sene olmasa gerek. Birçok tarihçiler gizli tebliği dönemi ile vahyin kesinti süresini karıştırıyorlar.(s. 33)

8-Hz. Ömer'in(r.a) vahy gelmeden önce söylediği sözlerin vahye mutabık gelmesi(muvafakat-ı Ömeriyye)nin İbn-i Hacer-i Askalani'ye göre 15, İmam Suyuti'ye göre 21 defa vuku bulmuştur.(s. 36)

9-Muhammed el- Hudari "Tarihu Teşrii İslami" adlı eserinde diyor ki; "Kur'an-ı Kerim Rasulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumunun 41. Yılında 17 Ramazan'da nazil olmaya başladı. Hicretin 10. Senesi, doğumunun 63. Yılında son ahkâm ayeti olan (Maide; 3) nazil oldu. Bu ayetlerden sorma haram ve helale dair ayet nazil olmadı. Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) bu ayetlerden sonra 81 gün daha yaşadı. En son inen ayetler ise(Bakara; 281) vefatından 7 veya 9 gün önce nazil oldu.(s. 57)

10- Kur'an'da Mekki ayetler Medeni ayetlerden çoktur.(s. 58)

11-Mekki- Medeni ayetlerin özellikleri;

-Farzlar ve hükümlere dair ayetler ekseriyetle Medeni'dir. Mekki ayetler iman ve tevhide davet eder, şirki red eder.

- Ya Eyyühen nas(ey insanlar) diye başlayan ayetler Mekki, ya eyyühelleziyne amenu(ey iman edenler) diye başlayan ayetler Medeni'dir.

- Mekki sureler kısadır. Çetin bir üslupla mücadele ruhu taşır. (Kella) hayır gibi zorba harflerle başlar. Kureyş cebbarlarına tesir edecek bir üslup vardır.

-Mekki sureler ruhani cezbeler, tatlı musiki ahenklerle doludur. Medeni sureler derin düşüncelere sevk eder.

-Mekki surelerde lafızlarda azamet ve ihtişam vardır. Medeni surelerde daha çok kanun dili gibi dini lafızlar ve ahkami ıstılahlar vardır.

-Mekki surelerde; geçen ümmetlerin kıssaları, ibret ve nasihatler vardır. Medeni surelerde ise ibadet, muamelat ve cezalar ile ilgili ayetler ekseriyettedir.

-Mekki Surelerde ehl-i kitaptan bahisler yoktur.

-Mekki surelerde cihad ayetleri yoktur. (s. 58)

12-İhtilaf olsa da çoğunluğa göre en son inen ayet;

وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

 "Allah'a döneceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazancının kendisine eksiksiz verileceği günden korkunuz."(Bakara: 281) ayetidir. Ashab, bundan acı haberin yaklaştığını anladı.(s.61)

13- Mekke'de inen ilk ayet; İkra,

Mekke'de toptan nazil olan ilk sure; Müddesir veya Fatiha,

Mekke'de ilk ilan olunan sure; Vennecm,

Mekke'de son nazil olan sure; Muminun,

Medine'de ilk inen sure; Bakara,

Medine'de son inen sure; Nasr,

Medine'de son inen ayet; Bakara: 281. Ayettir.(s.61)

14-Mushaf-ı Şerif Fatiha ile başlar, Nas Suresi ile sona erer. Bu iki surenin harfleri tekrarsız olarak 22'dir. Alusi'nin nakline göre bunu nüzul senelerine bir işaret sayanlar olmuştur. (s. 61)

15-Beyzavi ve Zemahşeri'ye göre uzun surelerden Tevbe ve Yusuf sureleri birden, topyekûn nazil olmuştur.(s.63)

-devam edecek-

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI