ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden. Tevvâb isminin terim anlamı: Tövbeleri çokça kabul eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-08 07:57:47

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

Tevvâb isminin terim anlamı: Tövbeleri çokça kabul eden.

Tevvâb kelimesi insan için kullanıldığında, çokça tövbe eden, Allah için kullanıldığında ise tövbeleri çokça kabul eden anlamına gelir. Burada Allah'ın ismi olarak kullanılmaktadır.

Kul çok tövbe edince, Allah da tövbeleri çok kabul eder.

Küçük günahlardan ve şirk dâhil bütün büyük günahlardan tövbe edilir. Tövbe kapısı ölüm sekeratının başladığı ana kadar açıktır.

İçinde Tevvâb ismi geçen dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır."(1)

Hz. Âdem ile eşi şu ayette bildirilen metin ile pişmanlıklarını dile getirip tövbe etmişler ve Allah da onları bağışlamıştır.

"(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."(2)

Tövbede asıl olan, pişmanlık duymakta gecikmemek ve bir daha aynı hatayı işlememek üzere Allah'a söz vermektir.

"Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir."(3)

Zina edenler bile ilk kınanmalarından sonra tövbe edip nefislerini ıslah ederlerse, artık onları kınayıp aşağılamaktan vazgeçilmesi gerektiği, çünkü Allah'ın tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden olduğu bildirilmektedir.

 "Rabbini överek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir."(4)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklamıştır: '(ve ondan mağfiret dile.) o rahîm, gafûr Mâbudunun af ve keremine dâima sığın, ümmetinden sudûr edecek bir kısım kusurların bağışlanmasını o kerîm Rab'binden niyâza devam et. (Şüphe yok ki: O) Yüce Mâbud (tövbeleri çok kabul edici olmuştur.) mükellef kullarını yarattığı günden beri onların tövbelerini fazlasıyla kabul etmek lütfunda bulunmuştur. Artık her tövbe ve istiğfar eden kimse, tövbesinin Allah tarafından kabul olmasına, ümitli olmalıdır. "Bu Kur'anî beyanlarda şuna da işaret vardır ki: Bir kul, ne kadar sâbit, itaatkâr bulunmuş olsa da yine kendi amelini, yaptığı kulluk vazifesini noksan görmelidir. Nefsini yenmelidir. Allah'ın haklarını büyük görerek elinden geldiği kadar hamd ve senadan, tesbîh ve takdisten geri durmamalıdır, Allah'ın mağfiretine olan ihtiyacını bilmelidir. İşte Resûl-i Ekrem, Sallal'lah-ü Aleyhi Vesellem Efendimiz de mâsum olduğu hâlde yine gece ve gündüz yüz kere istiğfarda bulunurdu ve âhirete göç etmesinden önce: (Sübhanekel'lâhüme ve Bihamdik, âstağfirüke ve etûbü İleyke.) cümlesini çokça okumakta bulunmuştu.'(5)

Hz. Muhammed (s.a.v.) şu şekilde istiğfarda bulunmuştur: "Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et, şüphe yok ki sen hatalarından dönenlere lütfünle muamelede bulunan ve bütün günahları bağışlayansın."(6) 

Allah, tövbeleri çokça kabul eder.

Et-Tevvâb isminden çıkarmamız gereken ders:

Her türlü hatamızdan hemen pişman olup bir daha aynı hatayı tekrarlamama azmiyle tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemeliyiz.

Dipnotlar

1-Bakara-37

2-Araf-23

3-Nisa-16

4-Nasr-3

5-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 8, S: 4110

6-İbn Mace, Edeb-57; Tirmizi, Daavat-38

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI