Cevaplar.Org

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin terim anlamı: Suçluları adaletiyle müstahak oldukları miktarda cezaya çarptıran.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-08 07:56:09

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran.

Müntekim isminin terim anlamı: Suçluları adaletiyle müstahak oldukları miktarda cezaya çarptıran.

Allah, önce insanları peygamberleri aracılığıyla uyarır; uyardıktan sonra davetine uymayıp peygamberine ve inananlara zulmedenlerden ise intikam alır.

Allah'ın intikam almasında üç hikmet vardır:

1-Sapanları ıslah etmek.

2-Toplumda düzen sağlamak.

3-Adaleti tesis etmek.

İçinde Müntekim ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız."(1)

Kendisine dini tebliğ yapılıp Allah'ın vahiyleri anlatıldığı halde yüz çeviren kimse, gerçeği kabul etmeyerek cezayı hak ettiği için, zulmetmiş olur. İşte Allah, bu şekilde zulmedenleri cezalandırmak suretiyle, onlardan intikam alacaktır.

"Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız."(2)

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti şöyle açıklamaktadır: 'Ey Yüce Peygamber!. (Eğer seni herhalde) Onların, o müşriklerin aralarından ölüm ile veya başka bir şekilde (giderirsek, artık şüphe yok ki: Biz onlardan intikam alıcılarız) onlar mutlaka o küfür ve isyanlarının cezasına dünyada da, âhirette de uğrayacaklardır. Ey Yüce Peygamber!. Sen teselli bul, senin de diğer mü'minlerin de öç aldıkları sonra gönüllerinin rahatlamasını temin edecek olaylar, er geç vuku bulacaktır.'(3)

"Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız."(4)

Allah, müşrikleri dünyada Bedir günü yenilgiye uğratarak dünyevi bir intikam almıştır; ancak asıl büyük intikam ahirette alınacaktır.

Allah, ayetlerini inkâr edenlerden intikam alır:

"...Şüphesiz, Allah'ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir."(5)

Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, ahirette şiddetli bir azap ile cezalandırılacaklardır; bu ceza inkârları nedeniyle Allah'ın onlardan intikam almasıdır.

Allah, dünyada emirlerine riayet etmeyenlerden intikam alır:

"… Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir."(6)

Allah, dünyada kendisinin koyduğu sınırları aşıp günah işleyenlerden, ahirette intikam alacaktır.

El-Müntekim isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimden gerekli dersi çıkarmak için, şu iki hususa dikkat etmeliyiz:

1-Gönlümüz rahat olsun, Allah zulüm işleyen herkesten intikam alacaktır; bize haksızlık yapanlar varsa onlardan da intikam alınacağı şüphesizdir.

2-İnkâr ederek veya günah işleyerek, Allah'ın intikam alacağı zalimler arasına girmemek için, salih amel sahibi mü'min kullar olma hususunda hassas olmalıyız.

Dipnotlar

1-Secde-22

2-Zuhruf-41

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meali Alisi ve Tefsiri, C: 7, S: 3283

4-Duhan-16

5-Al-i İmran-4

6-Maide-95

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI