Cevaplar.Org

EL-MUKADDİM

Mukaddim kelimesinin sözlük anlamı: İstediğini öne alan, öne geçiren. Mukaddim isminin terim anlamı: Öne geçirilmesi gerekeni öne geçiren, layık olanı kendine yaklaştıran.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-15 08:25:31

Mukaddim kelimesinin sözlük anlamı: İstediğini öne alan, öne geçiren.

Mukaddim isminin terim anlamı: Öne geçirilmesi gerekeni öne geçiren, layık olanı kendine yaklaştıran.

Allah, öne geçirmeyi uygun gördüğünü öne geçirir.

Allah, dilediğini önce yaratır.

Allah, bir takım nimetler vermede uygun gördüklerini öne alır.

Allah, layık olanı kendine yaklaştırır.

Mukaddim ismi, Kur'an-ı Kerimde kendisiyle aynı kökten olmak üzere fiil kipinde gelir:

 "Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız)."(1)

Diyanet Tefsiri, bu ayeti şöyle açıklar: 'Kuşkusuz -inkârcı da olsa- her insanın dünyada yaptığı iyi işler de bulunmaktadır. Fakat bunların Allah katında değer taşıması ve âhirette kurtuluşa vesile olabilmesi için onları yapanların, Allah'ın rızâsını gözeterek yapmış olmaları, bunun için de O'na iman etmeleri gerekmektedir. Hâlbuki o devrin kültürünü anlatan kaynaklara göre, müşriklerin yaptıkları iyiliklerin temelinde onların benlik iddiaları, gurur tatmini, başkalarının takdirini, saygısını kazanma, insanları minnet altına sokma, iyilikleriyle övülme gibi egoist duyguları ve beklentileri bulunmaktaydı. Şu halde yaptıkları iyiliklerin âhirette olumlu bir karşılığı da olmayacak, rüzgârın savurup götürdüğü toz toprak gibi boşa gidecektir.'(2)

" Allah, şöyle der: "Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım."(3)

Kâfirlerin mahşerde tartışmalarına izin verilmez. Çünkü Allah onlara gerekli uyarıyı dünyada yaparak, uyarı işini öne almış bulunmaktadır.

El-Mukaddim isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın öne geçireceği kullarından olmak için kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı ve dilimizi günahlardan koruyup temiz bir hayat yaşamalıyız.

Şunu da bilmek gerekir ki, Mukaddim ve Muahhir isimlerini birlikte zikredilmelidir; çünkü öne alan da geri bırakan da Allah'tır.

Dipnotlar

1-Furkan-23

2-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 3, S: 118

3-Kaf-28

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI