Cevaplar.Org

EL-MUKTEDİR

El-Muktedir kelimesinin sözlük anlamı: Gücü yeten, gücü yettiği sabit olan, ölçü ile yapan. El-Muktedir isminin terim anlamı: Kudretine nihayet olmayan, her işi yapmaya fiilen gücü yeten, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-15 08:23:11

El-Muktedir kelimesinin sözlük anlamı: Gücü yeten, gücü yettiği sabit olan, ölçü ile yapan.

El-Muktedir isminin terim anlamı: Kudretine nihayet olmayan, her işi yapmaya fiilen gücü yeten, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.

Allah'ın kudretini kullanmasının önünde bir engel ve bir sınırlama yoktur. Allah, istediği her işi takdir ettiği zamanda ve takdir etiği şekilde yapar.

Allah, yarattığı varlıklara dilediği kadar kuvvet verir. Ancak yaratılmışların kuvvet ve kudreti Allah'ınki ile mukayese edilemez.

İçinde Muktedir ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir."(1)

Sahip olduğumuz nimetler ebedi değildir Dünya nimetlerine, Allah'ın takdir ettiği süre kadar sahip oluruz. O nimetlerin var olmaları, bizim kudretimize değil, Allah'ın kudretine bağlıdır.

"Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık."(2)

Firavun ve kavmi Hz. Musa ile gönderilen vahyi ve mucizeleri yalanladılar. Allah da onları kudreti ile yakalayıp cezalandırdı.

"Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'O mutlu takva sahibi zâtlar, yarın âhirette (Bir doğruluk ikâmetgâhında) bir ebedî hakikat olan bir makamda, sâdıklara mahsus bulunan bir yüce mecliste (gayet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda) yâni: Her şeye kaadir acizlikten uzak ve hâkimiyeti, tasarrufları, bütün kâinat üzerinde cereyan edip duran bir Yüce mabudun manevî huzurunda (bulunacaklardır.) hâşâ mekân, lütuf itibariyle öyle bir manevî yakınlığa nail olacaklardır. İşte mü'minler, yarın o Yüce Yaratıcı'nın öyle tecelliyatına, ilâhî lütuflarına mazhar bulunmak şerefine kavuşacaklardır. Bizler de öyle bir mazhariyeti o Kerem ve merhamet sahibi Yaratıcımızdan niyaz ederiz. Onun lütuf ve ihsanı, nîmetleri sonsuzdur.'(4)

El-Muktedir isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, hem kudretine nihayet olmayan hem de kullarına sınırlı ölçüde kudret verendir. Allah'ın bize verdiği kudreti, ona itaat sınırları dâhilinde kullanmalıyız.

Dipnotlar

1-Kehf-45

2-Kamer-42

3-Kamer-55

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 7 S: 3663

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI