EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-08 08:53:18

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan.

Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.

Allah, gökleri, yeri ve bütün varlıkları ayakta tutar.

Allah, varlıkların ayakta kalmaları için ihtiyaç duydukları şeyleri verir.

Allah, her varlığın ihtiyacını karşıladığı halde, kendisi bütün varlıklardan müstağnidir.

Allah, kâinatı ve içindeki varlıkları hem yaratmış hem de yaşatmaktadır.

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur."(1)

Müfessir Elmalılı bu ayette geçen Kayyûm ismini şöyle açıklar: 'KAYYÛM: Kıyamdan "Fey'ul" vezninde (kalıbında) bir mübalağa kipidir ki, kendi kaim, diğerleri mukim (ayakta tutan) ve mukavvim (yöneten) demektir. Ve bunda eşyanın ayakta durmasının ilâhî kıyamda fani olduğuna lafzında bir ima (işaret) vardır. İbni Sina bunun vâcibü'l-vücud kavramına eşit olduğunu söylemiş ise de, buna vâcibü'l-vücud kavramının, kendinden başka, ondan ayrılmaz bir kavramı olan, külli mucid (her şeyi yoktan var eden) külli müdebbir (herşeyi idare eden, yöneten) gibi diğer kemal kavramlarının hepsi de anlam itibariyle dahildir.'(2)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur."(3)

Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah, kendiliğinden vardır, kimseye muhtaç değildir, kullarının ihtiyaçlarını giderip onları yaşatır.

"Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur."(4)

Ahirette bütün insanlar diri ve kayyum olan Allah için eğilip boyun bükerler. Artık herkes bilir ki Allah ne karar verirse o olacaktır. Dünyada iken zalim olanlar, o gün perişan durumdadır.

El-Kayyûm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, her şeyi takdir ettiği zamana kadar kaim kılmaktadır. Her halimizle Allah'ın yaşatmasına ve emrine bağlıyız. Bize düşen, Allah karşısındaki konumumuzu bilip iyi birer kul olmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Bakara-255

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 2, S: 155

3-Al-i İmran-2

4-Taha-111

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI