EL-KAVİYY

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten. Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet veren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:23:25

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten.

Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet veren.

İnsanın kuvveti sınırlıdır, Allah'ın kuvveti sınırsızdır. Sınırsız kuvvet sahibi olan Allah, insana sınırlı ölçüde kuvvet vermiştir.

Hadislerde yer alan bir metin şöyledir: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (Bütün tasarruf ve güç Allah'a aittir.)"(1) Güç, kuvvet ve kudretin asıl sahibi Allah'tır.

"…Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır."(2)

Müfessir Sabuni, ayetin bu bölümünü şöyle açıklar:' Şüphesiz Allah kuvvetle yakalar ve şiddetle azap eder. Hiçbir kimse onu mağlup edemez. Hiç kimse ondan kaçıp kurtulamaz.'(3)

"Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."(4)

Allah'ın kadrini yeterince bilmek için, onu doğru tanımak, tek ilah olarak kabul etmek ve emirlerine uymak gerekir. Bilinmelidir ki Allah, sonsuz bir kuvvete ve mutlak bir güce sahiptir.

"Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü'minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."(5)

Allah'ın Kaviyy ve Azîz olmasını sonuçlarıyla birlikte anlamak için bu ayetin tefsirini Ömer Nasuhi Bilmen'den okuyalım: '(Ve Allah) Teâlâ Hazretleri o Hendek savaşında (kâfir olan kimseleri) öyle toplanıp Medine-i Münevvere üzerine saldırmak isteyen İslâm düşmanlarını (öfkeli oldukları halde) maksatlarına nail olamayıp bozguna uğramaya mecbur, fevkalâde üzüntülü, heyecana mağlup bir şekilde (geri çevirdi) muhasarayı bırakarak eli boş ve ziyana uğramış bir şekilde dönüp gittiler. Artık o kâfirler (bir hayra kavuşamadılar) ne dinî ve ne de dünyevî bir faide elde edemeyerek zelilce bir vaziyette kalmış oldular. (Ve Allah, müminlere savaşta muvaffak olmaları için kâfi oldu) onları rüzgârlar ile, melekler ile perişan ederek başarıya nail buyurmadı (ve Allah Teâlâ pek kuvvetlidir.) dilediğini vücuda getirmeğe kadir ve (pek galiptir) her şey üzerinde galibiyet, hâkimiyeti geçerlidir.'(6)

"Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkâr ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O, güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir."(7)

Bu dünyada kimse sahip olduğu güçten dolayı gururlanıp yanlış yollara sapmamalıdır. İnsanlara sahip oldukları gücü veren Allah, o gücü alıp onları cezalandırmaya da kadirdir.

El-Kaviyy isminden çıkarmamız gereken ders:

Elimizde bulunan güç, bize Allah tarafından verildiğine göre, o gücü Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Dipnotlar

1-Buhari, Ezan-7; Müslim, Salat-12

2-Enfal-52

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 2, S: 430

4-Hac-74

5-Ahzab-25

6-Ömer Nasuhi Bilmen, C: 6, S: 2799

7-Mü'min-22

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI