EL-BÂİS

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:57:35

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderilen.

Bâis isminin terim anlamı: Ölüleri dirilten.

Allah, Bâis isminin gereği olarak her şeyi harekete geçiren, gönüllerde saklananları meydana çıkaran, insanı ikinci kere yaratan, peygamber gönderen ve canlıları faaliyete geçirendir.

"Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik."(1)

Hz. Musa'nın kavminden bir grup Allah'ı açıkça görmedikçe kendisine inanmayacaklarını söyleyince gökten gelen bir ateş onları yakmış ve böylece ölmüşlerdi. Hz. Musa'nın duası üzerine Allah, onları yeniden diriltti. Burada, ölümden sonra yeniden diriltilme gerçekleşmiştir.

 "(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."(2)

Ölen insanları yaratma hususunda Allah için bir zorluk yoktur. Allah, neye ol derse o şey meydana gelir.

"Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."(3)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklamıştır: 'Eyvah! derler. İçinde bulunduğumuz ka­birlerimizden bizi kim çıkardı? İbn Kesîr der ki: Bu, onların kabirlerinde azap görmediklerini ifade etmez. Çünkü kabir azabı, daha sonraki şiddetli azaba göre uyku gibidir. Onlar böyle deyince, melekler veya mü'minler şöyle cevap verirler. Bu Allah'ın size va'detmiş olduğu öldükten sonra dirilme, hesap ve cezadır. Onun şerefli peygam­berleri, kendisinden bize getirdikleri haberlerde doğru söylemişlerdir.'(4)

"Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir "alaka"dan , sonra da yaratılışı belli belirsiz bir "mudga"dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım…"(5)

Bu dünyada yaşayan insanın, öldükten sonra tekrar diriltileceğine inanmaması, yaşamakta olduklarını görememesi demektir. Bu kadar delile rağmen, öldükten sonra diriltilmeye inanmamak, mümkün değildir.

Allah, ahirette insanları yeniden diriltip mahşer alanında toplayacak ve hayatlarını cennet veya cehennemde devan ettirecektir.

El-Bâis isminden çıkarmamız gereken ders:

Ahirette yeniden diriltileceğimizi bilmek, günahsız bir hayat sürdürmemize vesile olmalıdır.

Dipnotlar 

1-Bakara-56

2-Lokman-28

3-Yasin-52

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 5, S: 217

5-Hac-5

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI