EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:50:22

Vâsi' kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan.

Vâsi' isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.

Allah'ın ilmi dışında kalan hiçbir şey yoktur.

Allah'ın ihsanı ve lütfu boldur.

Allah, bütün yaratılmışlara rızık verir.

Allah, bütün varlıklara rahmetiyle muamele eder.

Allah, sıfatlarının genişliği ile her şeyi kuşatır.

İçinde Vâsi' ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"… Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."(1)

Sabuni bu ayette gecen Vâsi' ismini şöyle açıklar: 'Allah fazl ve keremi ile bütün mahlukâtı ku­şatır.'(2)

İçinde Vâsi' ismi geçen bir ayet şöyledir:

"Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi."(3)

Burada Vâsi' ismi, "her şeyi ihata eden" şeklinde tercüme edilmiştir.

Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi ve herkesi kuşatmıştır; ancak dilediğine daha fazla verir. Allah kimin, daha fazla lütuf ve ihsana layık olduğunu bilir.

"… Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir."(4)

Allah'ın lütfu ve ihsanı boldur; Allah, hayatlarının her safhasında kullarına lütufta bulunur.

El-Vâsi' isminden çıkarmamız gereken ders:

Unutmamalıyız ki, sahip olduğumuz bütün nimetler Allah'tandır. Bu bilinç ile nimetin sahibine şükür, hamd ve sena duyguları içinde olmalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-115

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 1, S: 160

3-Bakara-247

4-Nisa-130

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI