EL-HASÎB

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-27 12:20:52

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken.

El-Hasîb isminin terim anlamı: Her şeyi saymış gibi bilen, hesaba çeken, kâfi gelen, karşılığını veren.

Allah, her şeyi tek tek ve en ince noktasına kadar bilir. Kullarını, yaptıklarından dolayı hesaba çekecek ve yaptıklarının karşılığını verecektir.

İçinde Hasîb ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (buluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter."(1)

Allah, insanların yaptıklarını eksiksiz olarak bilmekte olup zamanı gelince onları hesaba çekecek ve yaptıklarının karşılığını verecektir. Bu çerçevede yetimlerin mallarının korunup reşit olduklarında kendilerine teslim edilmesi son derece önemlidir; Allah bunun hesabını görecektir.

"Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."(2)

Allah, verilen selama nasıl mukabele etmemiz gerektiğini anlattıktan sonra, bizi uyarmak için her şeyin hesabını gereği gibi yapan olduğunu da bildirmektedir. Allah, kullarını büyük küçük her türlü işlerinden dolayı hesaba çekecektir.

"Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak yeter."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: '(Onlar ki,) O haklarında ilâhi sünnet uygulanmış olan Peygamberler ki (Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler)di. Ümmetlerine gerek nikâha ve gerek diğer şeylere ait ilâhi hükümleri bildirirlerdi. (ve ondan) O Yüce Yaratıcıdan (korkarlar)dı. Peygamberlik görevini ifa hususunda kimseden sıkılmazlardı. (ve Allah'tan başka bir kimseden korkmazlar)dı. Artık peygamberlerin en üstünü olan Hz. Muhammed de elbette ki, yalnız, Allah Teâlâ'dan korkar, insanların dedikodusuna iltifatta bulunmaz (ve hesap görücü olmaya da Allah kâfidir.) o hikmet sahibi mâbud, kullarının amellerini tespit eder ve onları muhasebeye tâbi tutar. Binaenaleyh lâyık olan odur ki, yalnız o Yüce Yaratıcıdan korkulsun, onun rızasına aykırı hareketlerden kaçınılsın.'(4)

El-Hasîb isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, bu dünyada bütün ihtiyaçlarımızı karşılamak için kâfi olup ahirette ise bütün kullarını hesaba çekecektir. Bize düşen, hesabımızın hafif ve kolay olması için, kulluk görevlerimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Nisa-6

2-Nisa-86

3-Ahzab-39

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 6, S: 2813

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI