SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahire Tefsirlerin özü, Halep’li kıymetli âlim Muhammed Ali Sabuni’nin çok mühim bir çalışması. Gerçi müellif-i muhteremin yetkin şahsiyeti ve âlem-i İslam çapındaki şöhreti bizi çok söz söylemekten müstağni kılıyor. Ama yine de ‘deryadan damla” kabilinden bazı şeyler yazalım.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-05-16 08:40:00

Eser Adı: Safvetü't Tefâsir

Müellif: Muhammed Ali Sabuni

Yayınevi: Dar'us Sabuni, Kahire

Tefsirlerin özü, Halep'li kıymetli âlim Muhammed Ali Sabuni'nin çok mühim bir çalışması. Gerçi müellif-i muhteremin yetkin şahsiyeti ve âlem-i İslam çapındaki şöhreti bizi çok söz söylemekten müstağni kılıyor. Ama yine de 'deryadan damla" kabilinden bazı şeyler yazalım.

Şu an 90 yaşına ulaşmış olan ve halen Yalova'da memleketimizin aziz bir misafiri olarak bulunan bu değerli âlimin ihtisas alanları tefsir ve hadistir ve bu vadide 25'den fazla eser vermiştir. Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise üstad, muteber tefsirlerden bir bal arısı gibi topladığı özü bizlere sunmuştur. Bu eserinde tefsirlerde her bir ayetle alakalı görüşlerin en sağlamını seçmiş, özetlemiş ve kolay ve anlaşılır bir tefsiri bizlere sunmuştur. Aynı zamanda bu tefsir akli ve nakli tefsirleri birleştirmiştir.

Müellif, eserde önce tefsir edeceği sureyi tanıtmış, ardından tefsir edeceği ayetlerde geçen kelimeleri izah etmiş, akabinde öz olarak surenin tefsirini yapmıştır. Ve sonrasında ayetlerde geçen edebi sanatları Arap dili ve edebiyatı açısından açıklamış, "faydalı bilgiler" başlığı altında ise, konuyla alakalı çok çarpıcı bilgilere yer vermiştir.

Merhum Ebul Hasan en Nedvi diyor ki; "Bu asırda zamanın az, azimlerin zayıf ve zihinlerin dağınık olması sebebiyle bu tür teliflere diğer asırlardan daha çok ihtiyaç vardır. Bundan dolayı değerli arkadaşımız muhterem üstad Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefâsir adlı kitabını yazmada tam manasıyla başarılı olmuştur. Çünkü tefsiri öğrenmek isteyenlere uzun bir zaman kazandırmış ve ellerinden tutarak, onları araştırmaların özüne ve tefsirlerin özetine ulaştırmıştır.

Böyle bir çalışmayı ancak geniş araştırma yapmış, zevk-i selim sahibi ve öğretme sanatında başarılı kimseler yapabilir.

Bu çalışmasıyla es Sabuni, ilim talebelerinin ve tefsir ilmiyle meşgul olanlarının teşekkürüne hak kazanmıştır. Allah ona hayırlar ve bol sevaplar ihsan etsin ve kabul buyursun."

Biz de bu tefsir-i şerifi, Seydamız Muhammed Zahid el Geylani ile okuyorken, bu hastalık iptilası o dersimizi de maalesef inkitaaya uğrattı Bu vesileyle şunu da belirtmek gerekiyor ki, bu tefsirden daha fazla zevk almak için Bedi, Beyan, Belagat ilimlerini de okumak gerekiyor, sarf ve nahivden ayrı olarak..

Eseri temin etmek için:

Abdülhakim Özdemir

05322439575

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI