EL-AZÎM

Azîm kelimesinin sözlük anlamı: Çok yüce, çok büyük olan. Azîm isminin terim anlamı: Azamet sahibi, emirlerine karşı gelinemeyen, aciz bırakılamayan, bütün büyüklerin sahibi olan, izah edilemeyecek kadar büyük olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:07:34

Azîm kelimesinin sözlük anlamı: Çok yüce, çok büyük olan.

Azîm isminin terim anlamı: Azamet sahibi, emirlerine karşı gelinemeyen, aciz bırakılamayan, bütün büyüklerin sahibi olan, izah edilemeyecek kadar büyük olan.

Bir insan, diğer insanlar arasında daha büyük olabilir; ancak varlık aleminde daha büyük olamaz.

Namazlarda rükûa vardığımızda, Allah'ın azametini ifade etmek için, "Sübhane rabbiyelazim" deriz. Azamet sahibi olan Allah, her türlü noksan sıfattan münezzeh, her türlü tam sıfatla muttasıftır.

Ayetü'l-kürsi şöyle sona erer:

"…Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."(1)

Burada Azîm ismi, "büyüktür" olarak tercüme edilmiştir. Allah, çok yüce, azamet sahibi olduğundan gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez.

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yücedir, büyüktür."(2)

Evreni, Allah yaratmıştır; göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Bütün kâinatın sahibi olan Allah çok yüce ve çok büyüktür. Hiçbir hususta olmadığı gibi yücelik ve büyüklükte de Allah'ın bir dengi yoktur.

"Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et."(3)

Sübhane rabbiyelazîm diyerek Allah'ı zikrederiz. Her namazın sonunda otuz üçer kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber diyerek tesbihat yaparız.

Bir Kutsi hadis şöyledir:

"Allah Teâla Hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm."(4)

Büyük olan Allah'tır. Büyüklükte Allah ile yarış içine giren kişi, sapıtmış olur.

El-Azîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın büyüklüğünü bilmek, imanımızın kuvvetlenmesine ve her türlü günahtan uzaklaşmamıza vesile olmalıdır.

Dipnotlar

1-Bakara-255

2-Şura-4

3-Vakıa-74

4-Müslim, Birr-136; Ebu Davud-Libas 29

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI