EL-HALÎM

Halîm kelimesinin sözlük anlamı: Sabırlı, temkinli, ağırbaşlı ve akıllı. Halîm isminin terim anlamı: Sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:05:10

Halîm kelimesinin sözlük anlamı: Sabırlı, temkinli, ağırbaşlı ve akıllı.

Halîm isminin terim anlamı: Sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen.

Allah, kudret sahibi olduğu halde ceza vermekte acele etmez; kullarına kendilerini düzeltmeleri için fırsat verir.

Allah'ın cezada acele etmemesi, hak edene ceza vermekten vazgeçtiği anlamına gelmez.

Allah, bazı cezaları dünyada ileri bir zamana, bazılarını ise ahirete erteler.

İçinde El-Halîm ismi geçen ayetlerden iki tanesi ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)"(1)

Müfessir Elmalılı bu ayeti şöyle açıklar: 'Ey iman edenler, bir takım şeyler vardır ki size açıklanır ve beyan edilirse gücünüze gider, üzülmenizi gerektirir, böyle olması düşünülen şeylerden soru sormayınız. Çünkü cevabında kederlenirsiniz. Akıllı olanlar ise kendi üzülmesine sebep olacak şeyi yapmaz. Ve eğer Kur'ân'ın indirildiği sırada, yani vahy zamanında böyle şeylerden soru sorarsanız. Size onlar açıklanır, cevabı verilir, bundan dolayı da kederlenmeniz muhakkak olur. Bunun için Peygamber'e bunları sormayınız. Onlar öyle şeylerdir ki Allah bunlardan sizi affetmiş, sorumlu tutmamıştır. Malûm ya Allah gafûrdur, halîmdir. Birçok şeyleri affeder. Bunun için geçen geçti, Allah affetti, fakat bir daha böyle bir şey yapmayınız.'(2)

"...O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır."(3)

Diyanet tefsiri bu ayette geçen Halîm ismini şöyle açıklar: 'Ayette Allah'ın sıfatı olarak geçen halîm kelimesi, "sabırlı, akıllı, ağır başlı ve temkinli" demektir. Özellikle Allah için kullanıldığında "kullarının günah ve isyanları karşısında sabırlı, onları cezalandırmakta acele etmeyen" anlamına gelir.'(4)

El-Halîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın günahların cezasın hemen vermeyip ertelemesi, bizleri günah işleme konusunda cesaretlendirmemeli, bilakis bizleri işlenen günahlardan pişmanlık duyarak tövbe ve istiğfar etmeye yönlendirmelidir.

Dipnotlar

1-Maide-101

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 3, S: 347

3-İsra-44

4-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 3, S: 486-487

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI