EL-HAKEM

Hakem kelimesinin sözlük anlamı: Karar veren, bir uyuşmazlığı çözen. Hakem isminin terim anlamı: Hüküm verme yetkisi elinde bulunan, nihai çözüm yetkisine sahip olan, kural koyan, bilgi ve adaletiyle doğru ve kesin hüküm veren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 07:54:38

Hakem kelimesinin sözlük anlamı: Karar veren, bir uyuşmazlığı çözen.

Hakem isminin terim anlamı: Hüküm verme yetkisi elinde bulunan, nihai çözüm yetkisine sahip olan, kural koyan, bilgi ve adaletiyle doğru ve kesin hüküm veren.

Dünya ve ahirette nihai hakem Allah'tır. Dünyadaki işlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini Kur'an ile hükme bağlamıştır. Ayrıca bütün olaylar onun hükmü ile meydana gelmektedir.

"(De ki): Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur...."(1)

Allah'ın kitabı ve hükmü olan Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayırmaktadır. Kur'an'ın koyduğu hükümlerin doğruluğunu tartışmak için, hakem aranamaz.

İnsanlar da sorumlulukları ve güçleri nispetinde hakemlik görevi yapar, bir takım kararlar verirler. Asıl hakem Allah olduğu için, insanın verdiği karar, Allah'ın koyduğu hükme aykırı olmamalıdır.

"Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir."(2)

Allah, Resulüne, Kur'an'a inananlar ile inanmayanlar arasında hüküm vereceğini bildirmesini ve kendisinin hüküm verenlerin en hayırlısı olduğunu açıklamaktadır.

Kur'an'da, insanlardan hakem tayin edilmesinin istendiği bir durum şöyledir:

"Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse, Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır."(3)

Buna göre, anlaşmazlık içinde olan karı ile kocayı barıştırmak, onlara yapıcı tavsiyelerde bulunmak için her iki aileden birer hakem görevlendirilmesi istenmektedir.

Allah, uymamız gereken hükümleri Kur'an ile bildirmiştir.

El-Hakem isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu unutmamalıyız ki; Yüce Allah, dünyada meydana gelecek olaylar hakkında karar verip hükmünü icra etmekte olduğu gibi, mahşer alanında da hükmünü verip cennetliklerle cehennemlikleri birbirinden ayıracaktır.

Allah, dünyada da ahirette de adaletle hükmeder. Allah'ın hükmüne razı olup onun rızasını kazanmaya çalışmalıyız.

Dipnotlar

1-En'am-114

2-Araf-87

3-Nisa-35

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI