ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Tercüme: Muhammed Nazım Nedvi Yayınevi; Daru İbn-i Kesir Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, Hindistan ve Pakistan ilim havzaları konusunda uzman, muhterem hocamız Prof. Dr. Abdülhamit Birışık’ın ifadeleriyle “Son yüzyılda sîret alanında sadece Hint alt kıtasında değil tüm İslâm âleminde yazılan en önemli sîret kitabının


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-04-15 15:35:44

Eser Adı: Er Risaletu'l Muhammediye

Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi

Urduca'dan Arapçaya Tercüme: Muhammed Nazım Nedvi

Yayınevi; Daru İbn-i Kesir

Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, Hindistan ve Pakistan ilim havzaları konusunda uzman, muhterem hocamız Prof. Dr. Abdülhamit Birışık'ın ifadeleriyle "Son yüzyılda sîret alanında sadece Hint alt kıtasında değil tüm İslâm âleminde yazılan en önemli sîret kitabının" (Sîretü'n-Nebî) müelliflerinden biri olan, allame merhum Seyyid Süleyman Nedvi'ye ait "Hutabat-ı Madras" adlı şaheserin Arapça çevirisi olacak.

1925 senesinde Hindistan'ın Madras Üniversitesinde Amerikalı bir misyonerin Hz. İsa'nın hayatına dair Urdu dilinde verdiği seri konferansların büyük bir yankı uyandırması üzerine, Madras şehrindeki Cenub-i Hint İslamî Talimî Encümen, Seyyid Süleyman Nedvi'yi Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın yüce şahsiyetiyle alakalı bir dizi seri konferans vermek üzere davet etti.

Bunun üzerine Nedvi, Ekim-Kasım 1925'de sekiz haftayı kapsayan ve Hz. Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Risaletini çeşitli yönleriyle incelediği sekiz konferans verdi. Müslüman, Hindu, Hıristiyanlardan oluşan aydın bir zümre ve büyük bir izleyici kitlesinin coşkuyla dinlediği bu hitabeler "Hutabat-ı Madras" adıyla basıldı ve çok büyük bir alakaya mazhar oldu. Türkçe dâhil birçok dile çevrildi.

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık hocamız diyor ki; "Bu eser küçük hacmine rağmen gerçek Hz. İsa'yı tanıtma bakımından çok güzel bir örnek olmasının yanında asıl olarak Peygamber efendimizi değişik bir tarzda tanıtmıştır. Bu kitabın gerek işin ehli hocalarımız, gerekse genel halk kitleleri tarafından defalarca okunması gerekir. Türkçe tercümesinin dili eskidiği ve tercüme Arapça'dan yapıldığı için Urduca aslından yeni bir tercümesine ihtiyaç vardır."

Sözü, hitam-ı misk olarak merhum Ebul Hasan en Nedvi'ye bırakalım; "Er Risaletü'l Muhammediye adıyla Arapçaya tercüme edilen Hutabat-ı Madras isimli eseri de, Hz. Peygamberin hayat, yaşayış ve Risaleti konusunda yazılmış eserlerin en güçlü, en yoğun, en dolgun ve en etkili olanlarındandır."

Eseri temin için:

https://www.irsad.com.tr/urun/er-risaletul-muhammediyye-1

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Kutlu doğum haftası(13-19 Mayıs) *İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI