MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-2

Es-Samed’e iman edenler olarak hiçbir muhtacı boynu bükük geri çevirmeyeceğiz. Verecek hiçbir şeyimiz yoksa gül gibi yüz, bal gibi sözle gönüllerini alarak göndereceğiz.


Mahmud Toptaş

.

2020-04-10 21:02:53

*Es-Samed'e iman edenler olarak hiçbir muhtacı boynu bükük geri çevirmeyeceğiz. Verecek hiçbir şeyimiz yoksa gül gibi yüz, bal gibi sözle gönüllerini alarak göndereceğiz.

*Allah'ın emirlerini yerine getirirken bile ürperen, "sevdiğime layık yapamadım" diye üzülen, içini Hak için, dışını halk için süsleyenler, Cennette Rabbin yakını olacaklar..

* "Keşke peygamber efendimizin asrında Mekke'de yaşasaydım" deme. O çağda Mekke de yaşayan Ebu Cehil gâvur olarak geberip gitti. Hikmetinden sual olunmayan Rabbimiz bizi bu çağda yaratmış. Biz bu çağın imkânları içinde hizmette, ilimde, ibadette, maddi ve manevi makamlarda öne geçmek için sebeplere sarılacağız ve el-Mükaddim Rabbimize bizi öne geçirmesi için dua edeceğiz. İnkâra, fakirliğe, korkaklığa, tembelliğe düşmemek için çalışırken, el-Müahhir'a bizi geride kalanlardan eylememesi için dua edeceğiz.

*Kıl tevbe seyyiatına gözler kapanmadan,
Vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan."

*Eğerçi hane-i pür nakşdır sarayı cihan
Veli kitabeleri "küllü men aleyha fan"
Dünya süslü bir saray ama duvardaki levhada "Her şey yok olacaktır" yazılı diyor.

* "Allah'ın koyduğu kanunlar 1400 sene önce nazil oldu. O günün şartlarına uygundu. Günümüze uygun değil" diyenler acaba "bu tabiat kanunları Hz. Âdem'in şartlarına uygundu, biz bu çağda Hz. Âdem'in içtiği suyu içmeyiz, soluduğu havayı solumayız bize milenyum havası, suyu, ekmeği, güneşi lazım. Biz bu eskimiş güneşi istemeyiz" diyorlar mı acaba?

*En sevmediğiniz bir insanla babanız veya anneniz mahkemelik olsa, babanız veya anneniz haksız ise, siz haklının tarafında olun.

*Her zaman her istediğimize kavuşamayız. Kavuştuklarımız oluyor. Ama kavuşamadıklarımız daha çok oluyor. Biz verilenlerin Allah'dan bir lütuf ve imtihan olduğunu, verilen her şeyin imtihan sorusunu artırdığını unutmayalım. Verilmeyenlerin de bir hikmeti olduğunu düşünelim. Doktor şeker hastasına çok sevdiği baklavayı engelliyorsa bir hikmeti vardır.

*Hazreti Âdem'in yaratıldıktan sonra söylediği ilk cümle de yine "el-hamdü lillah" cümlesidir.

* "On sekiz bin âlem var" sözü Vehb İbni Münebbih'e aittir. (Tefsir'ul-Kur'an-il-Azim, İbni Kesir) Yani ayet veya hadis değildir. O zat da âlemlerin çokluğunu anlatmak için bu ifadeyi kullanmıştır.

*"Mademki Allah Rahman'dır, dünyada kullar arasında ayırım yapmaz, niçin akıllar insanlarda eşit değil?" diyorlar. Eğer akıllar ve bedenî güçler bütün insanlarda eşit olsaydı, ilim gelişmez, keşifler yapılmazdı. Evlerin planı, rengi, bahçeler, yollar aynı tip ve aynı renk olur, hayat çekilmez hale gelirdi. Güreşler, koşular, bilgi yarışları yapılmaz, heyecan, zevk, neşe denen şey olmazdı. Çünkü güçler ve akıllar eşit. Herkes aynı saniyede aynı metreyi koşacak, rekorlar, rekabetler olmayacaktı. Bir güle bakan binlerce kişi aynı kelimelerle aynı vezinde aynı şiiri yazacaktı.

*Bizim işimiz zor. Dînî ıstılahları yeniden bu insanlara tanıtmalıyız. İslâm'ın kastettiği mana ayrı, o ıstılahtan adı Osmanlı ruhu Yunanlı imansızın anladığı mana ayrı.

*Eğer peygamberlerin yolunu değil de sadece doğru yolu istemiş olsaydık, dünyadaki insan adedince doğru yol olurdu. Ölünce annesinin etini yiyen yamyam "Annem beni beslemiş, büyütmüş, yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiş ben nasıl olur da toprağa atarım, onu yerim kendi kanımda taşırım" diyor.

Hindistan devlet başkanı da "Beni başkan yapan anamı toprağa gömecek kadar zalim değilim, önce kendi ellerimle ateşte yakarım, sonra Ganj Nehri'nde yıkarım" diyor.

Londra Belediye Başkanı; "Ölüleri toprağa gömemeyiz, Londra'nın ısınmasında kullanırız" diyor.

Dünya Sevgi Birliği Başkanı; "Tabiatın bana bağışladığı güzel kadını kendi tekelimde tutmam bencillik olur. Herkes ondan yararlanmalıdır" diyor.

"Beni İsrail'den olmayanlar insan sayılmazlar. Onlar İsrailoğulları'na hizmet için yaratılmışlardır" diyen Yahudiler var. Bütün bunların mantıki açıklamaları elbette var.
Onun içindir ki, onun bunun belirlediği yola değil "Sen'in peygamberlere verdiğin yola bizi ilet" diyoruz.

*Bizim tebliğimiz bir kişinin hidayetine sebep olursa, bu bizim için yeryüzü dolusu altına sahip olmaktan daha hayırlıdır. Bu bize biraz ters gibi gelebilir. Ama yeryüzü insan için yaratılmıştır. Yeryüzünün tamamı insanın haksız yere akıtılmış bir damla kanına denk olmaz. Dinimizin insana verdiği değer bu!...

*Dostlarım bilir ki geçmişin külleri veya gülleriyle fazla ilgilenmem. "Viyana kuşatması niçin başarısız sonuçlandı" diye arşivin küflü kâğıtlarıyla uğraşmak yerine Viyana, Bonn, Paris, Amsterdam şehirlerinde karargâh gibi kurulan camiler, Türk işçileri tarafından nasıl açıldı ve o camilerin minberlerinden insanlığa neler söylenmeli diye düşünür, "Kızı AİDS'e tutulmuş, oğlu uyuşturucu müptelası olmuş, hanımı yeni bir dost tutmuş yetkililere İslam'ın gülleri nasıl koklatılır" diye yazılan kitapları okumayı tercih ederim.

*Kitabı, kitabe gibi okumaya karşıyım. Yazdığım ve yayınladığım sekiz ciltlik "Şifa Tefsiri"nde Peygamberlerin hayatından kesitler veren ayetleri tefsir ederken bile bu güne ve geleceğe ışık tutmaya çalıştım.

*Hamile annenin yediği, içtiği, soluduğu havanın çocuk üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Müziğin çiçekler üzerindeki olumlu etkilerini gözleyen ilim, ana rahmindeki çocuğun anneden duyduklarını ve konuştuklarında etkilendiğini de ortaya koymuştur. Hamile kadınların eşi ve çevresiyle çekişmesi dırdır etmesi çocuklarını etkilediğini doktorlarımız söylüyorlar. Aldıkları havaya dikkat ettikleri gibi duydukları sözlere de dikkat edecekler. Rabbimizin verdiği ruh, Rabbin emrine karşı gelen seslerden tedirgin olur.

*Ashab döneminde Mekke ve Medine sokaklarında dolaşan bir insan, evlerin arı kovanı gibi ses verdiğini ve içinde hep Kuran olunduğunu haber verirler.

Hamile annenin kulaklarından Allah kelamı giriyor. Anne "Yasin" suresini mırıldanıyor ve rahmindeki yavrusunun ruhi gıdasını sunuyor.

*Annenin gördükleri güzel olacaktır. Halkımız bu inceliği bildiği için hamile kadına kötü çirkin şey göstermezler. Mehtaplı gecelerde dolunaya baktırırlar. Berrak sulara kokulu çiçeklere baktırırlar.

*Bu günlerde altı yedi yaşındaki çocukların ezberindekiler de büyük bir kitabı dolduracak kadar vardır. Ama bunlar edebi, ilmi ve sanat değeri olmayan "bir kedim bile yok", "Arkadaşım eşşek", Domates biber patlıcan" gibi şeylerdir.

*Bütün üç kardeş hikâyelerinde en iyi kalplinin küçük kardeş olması temizliğin doğuştan, kirliliğin bugünkü Yahudilik ve Hıristiyanlığın geliştirdiği kültürden kaynaklandığını gösterir.

*Dünya genelinde başarılı insanların çok nüfuslu ailelerden çıktığı görülmüştür. Çocuk seksen sene yaşamış büyük anne ile büyük abanın tecrübeye dayanan söz ve davranışlarını durarak görerek büyür.

*İslam'a karşı olduğu söylenen, çılgınlığın her çeşidini deneyen, çevresinden rahatsız olup bağıran bu kadın ve erkeklerde canlılık alameti var demektir. Bir gönül doktoru olarak onlara el atınız.

*Havvasız Âdem eksiktir. Âdemsiz Havva da eksiktir. İkisi bir araya gelince birbirini tamamlar. Efendimiz: "kadınlar erkeklerin yarısıdır.." bu Türkçe tercümede" yanlış anlama olabilir. "yarısıdır" derken erkek tam da kadın onun yarısı kadardır manasında değildir. Hadisin Arapçasındaki kelime bir bütünün ikiye bölünüp iki şık olmasını ifade eder.

*Çocuklarıma hiç tokat vurmadım. İçimden bazen tokat vurmak geçiyor. Tam o anda bakıyorum bende çare tükenmiş. Kendi yetersizliğimi tokatla kapatacağım. İşte o anda tokat vurmaktan vazgeçip yeni çareler aramaya çalışıyorum.

* "Hocam, tarih okumak istiyorum, önce hangisini okuyayım? diyenlere: "Önce Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i oku. Rabbimiz orada bizler ibret alsın diye, hayatımızda karşılaşabileceğimiz en önemli olayları yaşayan ve en doğru çıkış yolları bulan peygamberlerin hayatını vermiş; en güzel kıssaları en güzel şekilde bize bildirmiş. Kur'an'ı okuduktan sonra dilediğin tarih kitabını oku; şaşmazsın. Çünkü sende doğru bir tarih bilinci meydana gelmiştir. Tarih kitaplarını insanlar yazdığı için tarafsız olmaları mümkün değildir. Yüz sene önce yaşayan Sultan Abdülhamit han bir tarihçiye göre, "Kızıl sultan"dır, öbür tarihçiye göre de "Cennet mekân, ulu hakan, Abdülhamid han"dır. Şimdi sen hangisine güvenerek onu kaynak göstereceksin? demiştim.

*Her dönemde halkın tanıdığı, bildiği, varlığından haberdar olduğu insanlar hakkında halk arasında doğru veya yanlış haberler çabuk yayılır. Dostları abartılı iyilikler yayarken, düşmanları ise ağza alınmayacak iftiralar üretirler. Tarihçi veya tarih okuyanlar tuzağa düşmemeleri için dikkatli olmalılar. Bu gün yazılanlar gelecek nesillerin yazacağı tarihe malzeme olacaklar.

*İbn-i Haldun, tarihçilerin yanıldığı ve farkına bile varamadığı gizli yanlışlarından birinin de toplum hayatındaki değişimin ağır olduğudur. Günlerin geçmesi asırların değişmesiyle örfler, adetler, gelenekler, değerler ve değerli şeyler değişiyor. Ancak bu değişimlerin hepsini bir insan göremediğinden, kendi döneminin değerleri ile geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmeye kalkıyor ve hata ediyor diyor.

*Bütün peygamberler, havası, suyu, toprağı, güneşi ve her şeyiyle yerleşime uygun olan yerlerde gönderilmişlerdir. Bedenleri, yeyip içtikleri, yaşantıları güzeldir. Onun için en vahşi hayat yaşayanlara da örnek olacakları için bu bölgelerde gönderilmişlerdir. (Mukaddime 79, M.E.B.Terc.1/193)

*Hasan-ı Basri hazretleri gibi yaşamak yerine onun ayağı yere basar mıydı, basmaz mıydı? Uçar mıydı uçmaz mıydı? Münakaşasını yapanlar, Mevlana'nın iyi veya kötülüğü konusunda kâğıt israfı yapanlar asıl kendilerini israf eden insanlardır.

*Çeşitli kabiliyetlere sahip insanları cemaatçilik adı altında lider insanın akıl hudutları içinde yok edilmeleri ayrı bir israf şeklidir.

*İmanının içinden heyecanı çalınmış insanlarla, heyecanının içinden ameli alınmış insanlar da israf edilmiştir.

*devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. AİŞE’NİN (radiyallahu anhâ) EVLİLİK YAŞINA DAİR

HZ. AİŞE’NİN (radiyallahu anhâ) EVLİLİK YAŞINA DAİR

Batılı inkarcılar ve onların fonladığı çevreler yaman bir çelişki içerisindedirler. Buda,

ÜRETİLEN ALGILARLA FİKİR SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞMAK

ÜRETİLEN ALGILARLA FİKİR SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞMAK

Vehhabilik meselesi zamanla dallanıp budaklanmıştır. Vehhabilik şemsiyesi altında birçok fikr

YEREL ORYANTALİSTLER

YEREL ORYANTALİSTLER

Din mücedditliği için yola çıkanlardan bir kısmı süreçte din münekkidi haline geldi. Zira

İTTİHAD-I İSLAM’IN ÖN ADIMLARI

İTTİHAD-I İSLAM’IN ÖN ADIMLARI

İttihad-ı İslam, bize balon gibi uçarak gelmez. Belki, bizim ona gitmemiz lazım. Yollar dağda

İMANIN ŞEHAMET-İ MANEVİYESİ

İMANIN ŞEHAMET-İ MANEVİYESİ

İslam ahlakının dinamik gücü, imandır. Çünkü, “İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, haki

MUHALEFET KULVARLARI

MUHALEFET KULVARLARI

Hak namına ve hakikat hesabına sırf gerçeği görmek ve göstermek, meseleleri tahlil etmek, sı

UYUYAN DEV UYANMIŞTIR

UYUYAN DEV UYANMIŞTIR

Evet, millet uyandı. İçerdeki hainler, dışardaki alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, artık Ana

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

dir. İnternet paylaşımlarındaki kaynak vermemek, metnin yazarını yazmamak, doğruluk olmadığ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

Masonluk meselesi dallı budaklı bir mesele olduğundan ve yüksek dozda manipülasyon içerdiğind

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

Ramzan Kadirov başkanlığındaki Çeçenlerin Suriye’den sonra Ukrayna’da da arz-ı endam etme

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI