EL-KAHHÂR

Kahhâr kelimesinin sözlük anlamı: Üstün gelen, yenen, istediğini zorla yaptıran. Kahhâr isminin terim anlamı: Her şeyi elinde tutup istediğini yaptıran, boyun eğdirip üstün gelen, ilahi iradeye zıt olarak yapılmak istenen işlere engel olan, kendi iradesini kaim kılan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-30 21:01:34

Kahhâr kelimesinin sözlük anlamı: Üstün gelen, yenen, istediğini zorla yaptıran.

Kahhâr isminin terim anlamı: Her şeyi elinde tutup istediğini yaptıran, boyun eğdirip üstün gelen, ilahi iradeye zıt olarak yapılmak istenen işlere engel olan, kendi iradesini kaim kılan.

Kur'an'da altı ayette Kahhar, iki ayette Kahir ismi geçer. Kahir ismi İbn Mace rivayetinde de yer almıştır.

İçinde Kahhâr adı geçen bir ayet şöyledir:

"…De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir."(1)

Müfessir Elmalılı, şu açıklamayı yapar: 'O kahhardır. Yaratıcılıkta, tanrılıkta ve Rablıkta eşi ve benzeri olmayan ve bütün yaratılmışları hükmü altına alan ve onların mukadderatını kudretiyle elinde tutan bir Rabdır.'(2)

Ömer Nasuhi Bilmen, burada geçen Kahhâr ismini şöyle açıklar: 'İsterse bütün mükevvenatı mahv-ı perişan edebilir. Müşrikleri elbette kahr ve tenkil edecektir.'(3)

Allah, insanlara doğru olanı bildirip onları uyarmadıkça kahretmez.

İçinde Kahir ismi geçen bir ayet şöyledir:

"O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır."(4)

Diyanet Tefsiri, bu ayeti şöyle açıklar: 'O'nun her şeye gücü yeter ve O kulları üzerinde tam bir hâkimiyete, karşı konulamaz bir kudrete sahiptir. Ayrıca O, tam bir hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olduğu için kimlerin fayda veya zarara müstahak olduğunu bilir; herkesin her halinden haberi olur ve hakîm olmasının bir sonucu olarak herkese, haline münasip ne ise onu verir, dolayısıyla hiç kimseye haksızlık etmez.'(5)

El-Kahhâr isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu hiç unutmamalıyız ki, Allah'ın her şeye gücü yeter. O halde onun emri altında bulunan kullar olarak, Allah'a tam bir teslimiyet içinde bulunup onun rahmetine nail olmak için gayret etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Rad-16

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 5, S: 138

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 3, S: 1638

4-En'am-18

5-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 385

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI