Cevaplar.Org

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet’ul Asrıyye Bu eseri uzun uğraşlar sonunda temin ettiğimde çok sevinmiştim, çünkü gerçekten hazine değerinde bir kitaptı o. İlk defa bu eseri bana ısrarla tavsiye eden, Suriyeli bir âlim olmuştu. Diyarbakır İslami neşriyat sahibi Abdulhakim Özdemir hocamız eseri getirtti ve satın aldık hamdolsun.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-03-13 16:19:26

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl

Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi

Yayınevi: El Mektebet'ul Asrıyye

Bu eseri uzun uğraşlar sonunda temin ettiğimde çok sevinmiştim, çünkü gerçekten hazine değerinde bir kitaptı o. İlk defa bu eseri bana ısrarla tavsiye eden, Suriyeli bir âlim olmuştu. Diyarbakır İslami neşriyat sahibi Abdulhakim Özdemir hocamız eseri getirtti ve satın aldık hamdolsun.

Müellif, geçen asırda Şam topraklarında yetişmiş büyük bir allame. Merhum Said Havva'nın Terbiyetunâ er Ruhiyye (Ruh Terbiyemiz) adlı eserini ithaf ettiği ve "Şam halkının meyvesi ve peygamberlerin oradaki varisleri" diye saydığı yedi âlimden birisi. Bir yazısında araştırmacı yazar Mustafa Özcan Bey ondan şöyle bahseder; "Elbette ki Hama kahramanı Şeyh Muhammed Hamid de(1910-1969) Nakşibendî olmasına rağmen bir yönüyle de Hasan el Benna ile de köprü kurmuştu. Şeyh Hamid, Hasan Habenneke ile birlikte 1960'lı yıllardan beri Baas Partisi ve azınlık mezheplerinin Suriye'de iktidarı ele geçirme teşebbüslerine karşı Sünni kesimin kalesi olmuş ve büyük mücadele vermiştir. Sünni kitleyi yönlendirmiş, diri tutmuş ve onlara şer'i ve siyasi rehberlik yapmıştır."

Başka bir yazısında son dönemde tasavvuf sahasında tecdit yapan üç âlimden biri olarak onu da sayar Mustafa Özcan hocamız; "Ondan ve benzerlerinden ilhamla ve İhvan'ın yöntemiyle de cem ederek Said Havva bir tecdit denemesinde bulunmuş ve yeni bir dille ve üslupla Terbiyetüna'r-Ruhiyye kitabını kaleme almıştır. İkinci zat ise Muhammed Said Ramazan el Buti'nin babası Molla Ramazan'dır."(Not: Mustafa Özcan beyin bu sahada tecdit yaptığını söylediği üçüncü zat ise, Hind alt kıtasının rabbani âlimi Mevlana Eşref Ali Tehanevi'dir(rahmetullahi aleyh)

Merhum müellif iki cilt olarak yayınlanan bu eserinde Akaid, hadis ve fıkıh alanlarında birçok meseleye çarpıcı izahlar ve derin tetebbuatı ile açıklık getirmiştir.(mesela onlardan birisi olan "Mehdi inancı dinde bir bid'a değildir" adlı yazısını inşallah ileri zamanlarda tercüme edip sitemizde neşretmek arzusundayım.)

Ayrıca son zamanlarda modernist fikirleri ve asri düşünceleri çok ince ve tenkit üslup ve ahlakına azami derecede riayet ederek tenkit etmiştir. Mesela birinci ciltte, Hintli âlim merhum Mevlana Ebu'l Kelam Azad'ın Kehf Suresi tefsirinde Zülkarneyn(a.s)'in seddini Kafkas dağlarında Pers kralı Kurus'un inşa ettirdiği sed olduğu iddiaları ve Deccal'e dair yorumlarını -Azad'ın ilmini ve fazlını teslim ederek- ilmi bir şekilde tenkit etmesi gibi.

Tanıtımımıza eserin nâşirinin takdiminden kısa bir parça ile son verelim; "Şeyh Hamid gibi birisi bilinmeyen bir insan değildir. Ve onun kitabının bir tanıtıma ihtiyacı da yoktur. Şeyh Hamid ilmin zirvesi idi. Onda görmeyi dilediğin her şeyi görürsün ve işitmek dilediğin her şeyi işitirsin. Peygamber varislerinin neredeyse kalmayacak derecede azaldığı bir zamanda; yöntem olarak, yol olarak ve o öğretileri hayata geçirme olarak tam bir varis-i nebi idi. Gözlerin görmediği bir şekilde adaletle İslam davasını yüklendi. Onun hâli şu hadis-i şerifi hatırlatır;

يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

"Her karn'dan (nesilden) adil insanlar bu dini taşıyacaklar. Aşırı insanların tahriflerinden, cahil insanların yorumlarından ve garazkârların ilavelerinden dini temizleyecekler." (Beyhâkî, 10/209, (66643); İbn Asâkir, 7/38.)

 

Eseri temin için telefon:

Abdulhakim Özdemir;

05322439575 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI