Cevaplar.Org

ALLAH’IN AHLAKIYLA AHLAKLANANLAR

Allah’ın ahlakıyla ahlaklananlarda şunlar tecelli etmeli: * Allah’ı sevdiği için, Onun yarattıklarını da sever. Sevince, onu korur. * Denetim ve gözetimi altındakileri korur. * İç, dış ve çevre temizliğine önem verir. * Güvenir. Güven verir.


2020-03-01 11:26:07

Allah'ın ahlakıyla ahlaklananlarda şunlar tecelli etmeli:
* Allah'ı sevdiği için, Onun yarattıklarını da sever. Sevince, onu korur.
* Denetim ve gözetimi altındakileri korur.
* İç, dış ve çevre temizliğine önem verir.
* Güvenir. Güven verir.
* Tabiatı da, şeriatı da korur.
* Alçalmaz, aşağılamaz, alçalanı yükseltir.
* İşini sağlam, güzel, faydalı yapar.
* Sır saklar. Ayıpları örter.
* Zalimlerin korkusu, mazlumların ümidi olur.
* Çalışır. Rızık endişesi taşımaz.
* Gözünü açar. Gözler ve gönüller açar.
* Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen olur.
* Taşı gediğine kor. Herkesi durumuna göre değerlendirir.
* Malıyla değil, haliyle yücelir.
* Her sözü duyar, en güzeline uyar.
* Hain gözlerle bakmaz. Gözetildiğini bilir.
* Allah'ın adalet terazisinden başka terazi kullanmaz.
* İnceliğe, nezakete önem verir.
* Yumuşak huylu, tatlı dilli, güler yüzlü, geniş, yanık ve yazık yürekli olur.
* Her şeyden haberdar olur. Kötü haberleri yaymaz, ilgilisine bildirir.
* Büyük âlim, büyük komutan, büyük sanatkâr olmaya çalışır.
* Vermeyene verir, gelmeyene gider.
* Mü'minin önüne kimseyi geçirmez.
* Göz ve gönlünde Allah'ı büyütür, düşmanlarını küçültür.
* Kendini, ailesini ve insanlık ailesini şirkten, kötülüklerden korur.
* Gönlünü imanla, midesini helak rızıkla doyurur.
* Hesaba çekileceğini bilir. Zalimlere hesap sorar. Düşmanın çokluğundan korkmaz "Hasbunallah" der ve yürür.
* Cömert olur.
* Gözetildiğini bilir. Dostlarını gözetir. Düşmanlarını gözetim altında tutar.
* Davete icabet eder. İsteyeni boş çevirmez.
* Sever. Sevdiğini bildirir.
* Edebini ve edebiyatını yüceltir.
* Ahiretteki dirilişten önce dirilir ve diriltir.
* Çağının şahidi olur. "Şehadet" getirir.
* Hakkı sever. Hakkı hak sahibine verir.
* Vekil olunca ihanet etmez. Çalışır. Tevekkülden ayrılmaz.
* Güçlü olur. Allah'ın üstüne güç tanımaz. Doğru yolda geri adım atmaz. Yumuşak davranır.
* Hakiki dost olarak Allah'ı bilir.
* Öveceğiyle, yereceğini bilir.
* İstatistiğe önem verir.
* İcada önem verir.
* Eskimeyen güzelleri yaşatır.
* Topluma zararlı olanları ıslah edemezse ağrı veren çürük diş gibi çıkarır atar.
* Güzelliklerini görür vecde gelir. Fakirleri, garipleri, mazlumları bulur. Onların gönlünde Rabbin rızasını arar.
* Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı, hastaların ilacı olur.
* İhtiyacını Allah'a arz eder. İhtiyaç sahiplerini geri çevirmez.
* Gücünün farkında olur. Kullanmasını bilir.
* Hayırlı işlerde en önde olur.
* Kimi öne geçireceğini, kimi geriye bırakacağını iyi bilir.
* Kendisi değil, yaptığı iyilikleri ve eserleri görünür.
* Hem nimet, hem hizmet verir.
* Mazlumların intikamını zalimlerden alır.
* Affedici olur.
* Haliyle yücelirken, malıyla ihtiyaç sahiplerine yakın olur.
* Adil olur. Dostlarının suçunu savunmaz ama cezalarını paylaşır.
* Birleştirici olur, ayırıcı olmaz. Ara bulucu olur, arabozucu olmaz.
* Daha çok sadaka ve zekât vermek için zengin olur. Gönül zengini olur. Çevresini de zengin eder.
* Zarar verenleri zararsız hale getirir.
* Elinden ve dilinden insanlar, hayvanlar ve her şey fayda görür.
* Aydın olur. Aydınlatır.
* Tehdit etmez, teklif getirir, yol gösterir.
* İki dünyasına yarayacak kalıcı sözler, kalıcı işler yapar.
* Doğruluktan ayrılmaz. Doğru ve sağlam yoldan yürür.
* Ölünce temiz bir isim, helal kazanç bırakır.
* Bütün bunları başarırken azmini, iradesini sabır taşında bileğiler ve sabırla yürür.

Kaynak

Mahmud Toptaş, Esma-i Hüsna, Cantaş Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

Mânevîyatsız ilmin, beşeriyete felâh ve huzur yerine, şüphe, tereddüt, hatta ızdırap verdi

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

BİZ DE RAHATSIZIZ

BİZ DE RAHATSIZIZ

Elinize bir kalem alsanız ve siyasette, ticarete, sanatta, eğitimde en fazla isim yapmış insanla

"BANA KUR’AN YETER!”

Bana Kur'an yeter!" cilerden beni sevdiğini söyleyen biri, kendisi Hadisleri kabul etmeyerek doğr

MEALCİ KARDEŞLERİME KUR’AN’DAN MİSAFİRPERVERLİK DERSİ

MEALCİ KARDEŞLERİME KUR’AN’DAN MİSAFİRPERVERLİK DERSİ

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indiğinden Kur’an’da geçen her kelimenin o günkü manaları

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI