Cevaplar.Org

Hz. HAVVA’NIN YARADILIŞI HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİF

Modernist görünümlü hadis düşmanı mealciler, diğer konularda olduğu gibi Hz. Havva'nın yaradılışı konusunda da sırf ‘farklı olalım’ diye Hz. Havva’nın eğe kemiğinden yaratılması ile ilgili hadisi inkâr etmektedir. Bu konudaki Kur’ân âyetlerini kendi düşünce ve mantıklarına göre hiçbir ilmi kural ve kaide gözetmeksizin tevil ediyorlar


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-01-08 10:57:47

Modernist görünümlü hadis düşmanı mealciler, diğer konularda olduğu gibi Hz. Havva'nın yaradılışı konusunda da sırf 'farklı olalım' diye Hz. Havva'nın eğe kemiğinden yaratılması ile ilgili hadisi inkâr etmektedir. Bu konudaki Kur'ân âyetlerini kendi düşünce ve mantıklarına göre hiçbir ilmi kural ve kaide gözetmeksizin tevil ediyorlar. Aslında bunlar, kendi düşüncelerini kabullendirmek için Allah'ın söylemediğini Allah'a söyletiyorlar. Bu yaptıklarıyla hâşâ Allah'a ayar vermeye çalışıyorlar.

Şâyet sadece Kur'ân onlar için hüccet kaynağı ise -ki "Kur'ân Yeter" sloganı dillerinden düşürmüyorlar- tüm ulemanın üzerinde ittifak ettikleri konuları çarpmadan kabul etmeleri gerekiyordu. Fakat onların derdi Kur'ân değil; tam tersi Kur'ân'ı, kendi düşüncelerine uydurmak ve bunun sonucunda da yeni bir İslam anlayışını, kısacası dinin, maneviyatın, İslami kanunların dışlandığı, ötelendiği, evrenden kovulduğu deizm anlayışını oluşturmaktır. Zaten bu modernistlerin Allah tasavvurunda da bu hakikati görmek mümkündür. Bunların tüm çabaları pasif bir tanrı anlayışını oluşturmaktır. Pasif, umulan, umudu kırılan, edilgen bir tanrı anlayışı/fikri son zamanlardaki slogan ve söylemlerinde görmek mümkündür.

Batıda filozofların kendileri açısından başardıkları en önemli şey, Allah'ı evrenin dışına itmekti. Yani Allah'ın egemenliğini yok etmekti. "Tanrı öldü, Tanrı emekliye ayrıldı, köşesine çekildi" gibi jargonlar bunun neticesinde söylenmiştir. Şimdi de bu sakat anlayışlarını bazı modernist eski İslamcılar vasıtasıyla İslam coğrafyasına bulaştırmak istiyorlar. Zaten Türkiye'deki modernistlerin akıl hocasının ölmeden önce deistliğini ikrar etmesi bunun en bariz göstergesidir. Şunu da belirtelim ki modernistlerin gözden kaçırdıkları bir şey var: Allah'ı kısmen de olsa evrenden kovabilirsiniz (hükmünü-dinini sosyal, siyasal ve iktisadi olarak yürürlükte kaldırabilirsiniz); ama unuttuğunuz bir şey vardır ki Evren Allah'tan bihaber değildir. 

Şimdi de Hz. Havva'nın yaradılışına geçelim: Hz. Havva'nın, Hz. Adem (a.s)'dan yaratılışı ile alâkalı âyet-i kerîmelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء

"Ey insanlar! Sizi tek bir nefsten (Âdem'den) yaratan, ondan da eşi (Havvâ'yı) yaratarak (yeryüzünde) ikisinden birçok erkek ve kadın var eden Rabbinizden sakının!.."(1)

Peygamberim'den Buhârî, Müslim, İbni Mace ve Sünen-i Kübrâ'da birbirinden çok az farklı rivâyetlerle kadınların yaratılışı hakkında rivayetler bulunmaktadır. Biz buraya Müslim'in rivayetine yer vermek istiyoruz.

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"Kadınlara iyilikle muâmele edin, zîrâ kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırılır, kendi hâline terkedersen, devamlı eğri kalır. O hâlde kadınlara karşı iyi davranın."(2)

Buhârî bu hadisi "Babu'l-mudarati maa'n-nisa" başlığı altında rivâyet ederken şu hadisi de nakletmektedir:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.

"Kadın kaburga kemiğine benzer. Şâyet onu düzeltmeye çalışır isen onu kırarsın. Şâyet ondan faydalanır (ona iyi davranırsan) fayda görürsünüz. Onda bir eğrilik vardır."(3)

Kâdî Beydavî, Şihab, Suyûti, Nesefî, Zamahşerî, Alusî, Razî ve Said Hava gibi otoriter olarak kabul edilen müfessirlerimiz, söz konusu yukarıda zikredilen hadise dayanarak Nisa Sûresi, birinci âyetini tefsir ederler. Onlar, Allah'ın tüm insanları tek bir nefisten yani tek bir kişiden yarattığını; annemiz olan Hz. Havva'yı da babamız Hz. Âdem'in eğe/kaburga kemiğinden yarattığını belirtmektedirler. Envaru't-Tenzil'e haşiye yazan Şihab'a göre Hz. Havva'nın eğe kemiğinden yaratılması görüşü en doğru görüştür. Râzî'nin de belirttiği gibi "Nefsu'l-Vahide"den maksat Hz. Âdem, Ondan yaratılan ise Hz. Havva'dır ve bu doğrultuda ümmetin icması vardır. Hz. Havva'nın kendi cinsinden ya da başka bir şeyden yaratılması görüşü batıl ve uydurmadır. Bütün bu sakat görüşler Rafızîlerin uydurmalarıdır. Otorite olarak kabul edilen âlimlerin hiçbiri bu görüşlere tevessül bile etmemişleridir.(4)

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu modernistlerin, Kur'ân-Sünnet-Hadis anlayışından çok Allah tasavvurunda problemleri vardır. Allah'ın kudreti konusunda şüpheleri olacak ki bu konuda akıl hocaları batılı filozoflar ve oryantalistler gibi düşünüyorlar. Yoksa onları bu batıl düşüncelere sevk eden temel saik ne olabilir ki?! Bir muvvahid Müslüman için Allah'ın nasıl yarattığından çok; niçin yarattığı daha önemlidir. Allah dilediği şekilde yaratır; sorar; ama sorulmaz, sorgulanmaz. Allah'ın nasıl yarattığı konusu elbette önemli; ama Onun belirttiği şekilde anlamak gerekir. Yaradılış konusunu Allah'ın murat ettiği şekilde anlamayıp evrim teorisine benzetmeye çalışmak, Kur'ân ayetlerini Allah'a rağmen batı düşünce kodlarına göre yorumlamak değil mi? Bu sakat anlayış, "Allah'a ayar vermek" değil de nedir? 
Bir Müslüman "Allah, niçin Hz. Havva'yı Hz. Âdem'den, Onun eğe kemiğinden yarattı?" diye düşünmeli ve buradaki hikmeti araştırmalıdır. Evrim teorisine ve dolayısıyla materyalizmin değirmenine su taşıyarak İslam düşmanlarına hizmet etmemelidir. Eğer modernistlerin niyetleri yaradılış hakikatini bulmak ise muteber ulemaya müracaat etmeleri gerekir. Yok, niyetleri akıl hocalarını ve beslendiklerini memnun etmek ise bilsinler ki bütün çaba ve uğraşları boşa kürek çekmekten başka bir şey değildir.

Dipnotlar

1-Nisa, 47/1.

2-Müslim, II, 1091.

3-Buhârî, VII, 26; Tuhfe, VII, 34.

4-Detaylı bilgi için bkz: Envaru't-Tenzil, III, 96; Şihab, III, 96; Savî, I, 200; Nesefî, II, 94; Keşşaf, I, 491; Ruhu'l-Meânî, IV, 181; el-Esas Fi't-Tefsir, II, 987; Mefâtihu'l-Ğayb, III, 477.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HADİS İNKÂRCILARINA KIRK UYARI (ÂYET)

HADİS İNKÂRCILARINA KIRK UYARI (ÂYET)

1- “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa b

SAKAL EMRİ İLE İLGİLİ HADİS

SAKAL EMRİ İLE İLGİLİ HADİS

Hadis inkârcıları sakal meselesinde de ifrata kaçmaktadırlar. Peygamberimiz ve diğer Peygamber

ASHABIM YILDIZLAR GİBİDİR HADİSİ

ASHABIM YILDIZLAR GİBİDİR HADİSİ

Hadis inkârcıları, Hz. Peygamber (s.a.v)’in Müslümanlar nezdindeki konumunu zayıflatmak içi

HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI İLE İLGİLİ HADİS

HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI İLE İLGİLİ HADİS

Hadisin fonksiyonunu iptal edip kendi görüşlerine göre Kur’ân’ı yorumlayan Mealciler ve on

GÖMEN ANNE VE GÖMÜLEN KIZ CEHENNEMDEDİR” (VAİDE VE MEV’UDE) HADİSİ

GÖMEN ANNE VE GÖMÜLEN KIZ CEHENNEMDEDİR” (VAİDE VE MEV’UDE) HADİSİ

Hadis düşmanları tüm hadisler etrafında şüphe yaymak için akla ve mantığa aykırı gördü

“KADINLARA YAZI YAZMAYI ÖĞRETMEYİN” HADİSİ

“KADINLARA YAZI YAZMAYI ÖĞRETMEYİN” HADİSİ

Hadis düşmanları ve oryantalistler bazı mevzu ve zayıf hadislere dayanarak İslam’ın kadın

PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI BEDDUA İLE İLGİLİ HADİS

PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI BEDDUA İLE İLGİLİ HADİS

Hadis inkârcıları tüm söylemlerinde Peygamberimiz için “O da bizim gibi bir beşerdir” cü

ACVE HURMASI İLE İLGİLİ HADİS

ACVE HURMASI İLE İLGİLİ HADİS

Acve hurması, Peygamberimizin dikmiş olduğu hurma cinsidir. Bu hurmanın zehire karşı panzehir

TAVLA OYNAMANIN HARAM OLDUĞUNA DAİR HADİS

TAVLA OYNAMANIN HARAM OLDUĞUNA DAİR HADİS

Tavla oynamanın haram olması ile ilgili hadisler bazı hadis kaynaklarında geçmektedir. Mesela;

KADININ SÜNNETİ İLE İLGİLİ İTİRAZ ETTİKLERİ HADİS

KADININ SÜNNETİ İLE İLGİLİ İTİRAZ ETTİKLERİ HADİS

Sünnet ve hadis düşmanlarının kadının sünnet olması konusundan bahseden bazı hadisleri yoz

KADINLARIN, NAMAZIN ÖNÜNDEN GEÇMELERİ İLE İLGİLİ HADİS

KADINLARIN, NAMAZIN ÖNÜNDEN GEÇMELERİ İLE İLGİLİ HADİS

Sünnet inkârcısı art niyetli bazı topluluklar medyada ve özel web sayfalarında, “köpek, e

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI