TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Nemrut zamanında hüküm sürmüştür. Hz. İbrahim, onun zamanında Nemrut’tan kaçıp Mısır’a gelmiştir. Bazı Kıptî-Mısır tarihleri, Tutis’in meşhur yedi firavunun ilki olduğunu iddia ederler.


Nail Papatya

.

2019-03-22 08:08:33

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim'le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Nemrut zamanında hüküm sürmüştür. Hz. İbrahim, onun zamanında Nemrut'tan kaçıp Mısır'a gelmiştir. Bazı Kıptî-Mısır tarihleri, Tutis'in meşhur yedi firavunun ilki olduğunu iddia ederler.

Tek kız evlâdı vardı: Horya... Büyük peygamber İbrahim Aleyhisselâm ile olan hikâyeleri şöyle nakledilir: Hz. İbrahim, putperest Nemrut ile büyük mücadeleden sonra yurdunu terk edip Şam taraflarına gelmişti. Fakat orada da Babil'lilerin tesiri bulunduğu için huzur bulamadı. Mısır'a, firavunun ülkesine göçtü.

Zalim ve ahlâksız bir adam olan firavun, Hz. İbrahim'in saygıdeğer zevcesinin güzelliğini duyunca, veziri vasıtası ile Hz. İbrahim'i ve eşini saraya çağırttı. Gel­ diklerinde, Hz. İbrahim'in eşi Sare'yi yanına aldırdı, ona sahip olmak istedi. Fakat ona doğru uzattığı eli kurudu.

Firavun, dua etmesi için Sare'den ricada bulundu. Sare dûa etti, duası kabul oldu ve eli iyileşti. Firavun, tekrar Sare'ye el atmak istedi fakat gene eli kurudu. Firavun, yeminle bir daha dokunma teşebbüsünde bulunmayacağına söz vererek ellerinin açılması için dua edivermesini istedi. Sâre dua ediverdi. Hükümdarın elleri açıldı ve artık Sare'ye saygılı davrandı. Onu, kızı Horya'nın yanına yolladı, ona lâzım gelen iltifatı göstermesini istedi. Horya, Sâre'ye çok iltifat etti. Ona cariyesi Hacer'i ve bir çok yiyecek ve mallar hediye etti. Hz. İbrahim'in emri ile Sâre, yiyecek ve cariyeyi kabul, fakat diğer eşyaları reddetti.

Firavunla Sâre arasında geçen bütün bu hadiseler Cenab-ı Hak tarafından Hz. İbrahim'e gösterildi.

İşte bu firavun Tutis, çok şiddetli, mağrur, zalim bir hükümdar idi. Esasen iktidara da bir cinayetle geçmişti. Diğer kardeşlerine fırsat bırakmamak için öz babasını öldürerek tahta çıkmıştı. Babası ise, obur, ahlâksız, ayyaş bir adamdı.

Bir gün böyle gene sarhoş bir halde sarayında oturan babası Malya'nın üzerine saldıran Tutis, onu öldürerek tahta geçmişti.

Zulüm ve gaddarlıkla geçen saltanatının son günleri ise; daha dehşetli bir duruma girmişti. Tek kızı Horya'dan başka evlâda sahip olmayan Tutis, kızının saltanatına rakip çıkmasınlar diye, kendilerinden şüphelendiği bütün akraba ve devlet adamlarını bir bir katlettirmeye başlamıştı. Bu zulmün sonunun gelmeyeceğini ve bu suretle devlet adamlarından da tamamen mahrum kalacağını gören kızı Horya, babasını zehir içiçerek öldürmüş ve kendisi kalan devlet adamı ve hanedan halkı ile devleti idare etmek üzere Mısır tahtına oturmuştur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI