ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’nun kumandasındaki bir ordu ile bugünkü Tunus civarında olan ve eski Tunus denen Kartaca’yı kuşatırlar. Onlara son darbeyi indirmek arzusundalar.


Nail Papatya

.

2019-03-08 08:44:32

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio'nun kumandasındaki bir ordu ile bugünkü Tunus civarında olan ve eski Tunus denen Kartaca'yı kuşatırlar. Onlara son darbeyi indirmek arzusundalar.

İş kolay olmamıştır. Muhasara tam dört sene devam etmiş, çetin harpler olmuştur. Nihayet Romalılar zafer kazanmışlardır. Ama Romalılar pek zalim ve hunhar davranmışlardır. Şehri tamamen tahrip etmişler ve bütün halkı kılıçtan geçirmişlerdir.

Romalılar bununla da yetinmedi, tatmin olmadı. O devrin en meşhur şehirlerinden olan Kartaca şehrini tamamen ateşe verdi. Bütün şehir, içindeki bütün bina ve canlılarla tam yirmi beş gün çatır çatır yandı.

Tarihte az görülen bu zulüm ve vahşet, Romalıların da yanına kalmadı. Her zulüm gibi bu da çok geçmeden cezasını buldu.

Ruh Havzası yakınlarında oturduğu söylenen ve Simrî veya Simbrî diye adlandırılan bir millet, Kartacalılarla bir ittifak akdediyorlar. Cermen'ler ve müttefikleri de bunlarla birleşiyor ve müştereken Roma'yı cezalandırmak için hazırlanıyorlar.

Nihayet bu müttefik kuvvetler üç yüz bin kişilik bir ordu hazırlayarak yola çıkıyorlar. Evvelâ ikiye ayrılan ordunun bir kısmı Galya, diğer kısmı da İtalya üzerine yürüyerek geçtiği yerleri tamamen tahrip etti. Daha sonra birleşen ordu, Roma üzerine yürüdü. Romalılar büyük bir hazırlıkla karşı çıkmış ve şiddetli mukavemet etmişlerse de -ceza günleri gelmiş olduğu için-kâr etmedi. Kartacalıların kanı tuttu onları, eşsiz zulümlerinin, cezasını münasip şekilde gördüler. Mağlûp ve perişan oldular ve tarihlerin yazdığına göre; tam seksen bin ölü verdiler o gün Romalılar.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI