POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi Hıristiyanlığın kurucusu olduğu ve babası da buna bağlı olduğu halde Polyanus putperest idi. Buna sebep de, küçük yaştan beri felsefeye karşı olan merakı idi.


Nail Papatya

.

2019-03-01 08:29:53

Büyük Kostantin'in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi Hıristiyanlığın kurucusu olduğu ve babası da buna bağlı olduğu halde Polyanus putperest idi. Buna sebep de, küçük yaştan beri felsefeye karşı olan merakı idi.

Bu arada Atina'ya giderek felsefe tahsili de yapmıştı. İşte bu hal içinde, esasen Hz. İsa'dan sonra tahrif edilerek safsatalarla dolu hale gelen Hıristiyanlık, onun aklını tatmin etmez olmuştu. Fakat bunu imparator oluncaya kadar gizledi. İktidarı eline geçirdikten sonra ise; artık buna lüzum görmedi. Ve yalnız bozulmuş Hıristiyanlığa karşı değil, onun kurucusu diye Hz. İsa'ya da yan bakmaya ve onunla alay etmeye kalkıştı.

Hıristiyanların mallarına ve kilise evkafına el koydu. Bununla da yetinmedi, kiliseleri tahrip etti. Hıristiyan dinine bağlı 'kalanları yakalatıp idam ettirdi. Mallarını ellerinden aldığı Hıristiyanlarla alay eder; İncil: «Cennet fakirlerindir» diyor. «Ben de Hıristiyanlar cennete girsinler diye mallarını alarak onlara iyilik ediyorum.» derdi. Hıristiyanlığı reddeden bir de kitap da yazmıştı.

Fakat saltanat ona da yar olmamıştı. Onun aşırı akılcılığı ve feylesofluğu, onun saltanatını uzatamamıştı. Roma ülkelerinin bütününe sahip olduktan sonra ancak iki sene yaşayabilmişti.- Halkın kendisine «Barabtis» de dediği bu zalim hükümdarın başına da İlâhi adalet, İran şahını çıkarmıştı. İran şahı Şâpur ile Irak cephesinde harp etmek mecburiyetinde kalan Polyanus, orada düşman askerleri tarafından katledilmiştir.

Polyanus, ölürken bile Hz. İsa'ya karşı olan kinini yenememiş ve ona karşı oluşun cezası olarak öldürüldüğünün elem ve ıstırap hisleri içinde ölmüş, ölürken de vücudundaki kılıç darbelerinin açtığı yaralardan akan kanları avuç avuç gökyüzüne doğru saçmış ve: «Ey İsa, nihayet bugün sen beni mağlup ettin» diye haykırarak can vermiştir…

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI