ALLAH İSMİ YÜCE YARATICININ ÖZEL ADIDIR

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve çoğulu yoktur, cinsiyet ifade etmez. Allah ismi; varlığı vacip, yokluğu muhal olan, varlığında ortak kabul etmeyen ve her türlü övgüye layık olan mabudun özel adıdır.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-02-22 15:17:03

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve çoğulu yoktur, cinsiyet ifade etmez.

Allah ismi; varlığı vacip, yokluğu muhal olan, varlığında ortak kabul etmeyen ve her türlü övgüye layık olan mabudun özel adıdır. 

Allah'ın varlığı zorunludur, yani yokluğu düşünülemez.

Allah, bütün tam sıfatlarla muttasıf ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.

Allah'ın, kendinden başka varlıklarda bulunmayan zati sıfatları vardır.

Allah'ın, kendinden başka bazı varlıklarda cüzi olarak bulunan, kendisinde ise tam ve sınırsız olarak mevcut olan Sübuti sıfatları vardır.

Allah ismi, Allah'ın ulûhiyetini ifade eder.

Allah ismi, Allah'ın diğer bütün isimlerinin anlamını taşır.

Allah ismi, Kur'an'da 2697 kere geçer.

Allah ismi, Kur'an gelmeden önce de kullanılıyordu.

Allah ismi, kendinden başka hiçbir varlık için isim olarak kullanılamaz. Bu hususu beyan eden bir ayet şöyledir:

"(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?"(1)

Bu ayet, bize şu üç hususu haber vermektedir:

*Allah, bütün âlemlerin Rabbi ve yaratıcısıdır.

*Allah, bütün âlemlerin Rabbi ve yaratıcısı olduğu için sadece ona ibadet etmek ve yapılan ibadetlerde de sabırlı olmak gerekir.

*Allah'ın herhangi bir eşi benzeri olmadığı gibi, onun ismini taşıyan bir başka varlık da yoktur.

Allah kelimesinin etimolojisi hakkında şu görüşler serdedilmektedir:

1-Allah kelimesi, herhangi bir kökten türemediği gibi sözlük anlamı da yoktur; yüce yaratıcının özel adıdır. Ağırlıklı görüş budur.

2- Allah kelimesi, bir kökten türememiştir; sözlük anlamı varsa da yüce yaratıcıya isim olunca o anlamı kaybetmiştir.

3-Önce İlah kelimesinin başına el takısı getirilmiş, daha sonra ilah kelimesinin başındaki hemze kaldırılarak el takısındaki lam ile ilah kelimesindeki lam birleştirilip idğam yapılmak suretiyle kelime kalın bir şekilde okunmuş, böylece Allah kelimesi meydana gelmiştir. Bu görüş, zayıftır.

4-Allah kelimesi, gizlenmek ve duyuların fevkinde bulunmak anlamındaki lâh kelimesinin başına elif lam takısı getirilerek türetilmiştir.(2) Bu görüş de zayıftır.

Allah kelimesinin diğer kelimelerde bulunmayan bazı özellikleri verdir; bunu dört kategoride anlatmaya çalışalım:

1-Allah: Yüce yaratıcının özel adıdır. Tesniyesi ve çoğulu yoktur. Cinsiyet ifade etmez.

2-Lillah: Allah'a mahsustur, anlamına gelir. Bu kelime bir ayette şöyle geçer: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler."(3)

3-Lehu: (Ona (Allah'a) aittir. Bu kelimenin geçtiği bir ayet şöyledir: "... Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. ..."(4)

4-Hu: O (Allah). Bu kelimenin geçtiği bir ayet şöyledir: "O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz."(5)

La ilahe illallah der, iman ederiz.

Subhanallah der, tesbih ederiz.

Elhamdülillah der, hamd ederiz.

Allahuekber der, namaza başlar ve bir rükünden ötekine geçeriz.

Bismillah der, yapacağımız işe başlarız.

İlah kelimesi, hem Allah için hem de batıl mabutlar için isim olarak kullanılır; ancak Allah kelimesi, Allah'tan başkası için isim olarak kullanılamaz.

Allah'a, Allah ismi ile veya ayetlerde ve hadislerde bildirilen güzel isimleri ile dua edilir.

Dipnotlar

1-Meryem-65

2-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 2, S: 471

3-Bakara-156

4-Teğabun-1

5-Kasas-7

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH’IN SANATI

ALLAH’IN SANATI

Edebiyatımızda anlatılan bir “Molla Kasım” anekdotu (hikâyesi) vardır. Bu anekdotu bu gün

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

A benim iki gözüm, a benim tatlım, a benim gülüm, ilahi sanatla beşeri sanat, birbirinden çok

İSM-İ AZAM

İSM-İ AZAM

İsm-i Azam, Allah’ın en büyük ismi demektir. Hadislerde İsm-i Azam’dan bahsedilir. Kur

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadi

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

Esmaü’l-Hüsna terimi, dört ayette geçer. İçinde Esmaü’l-Hüsna terimi geçen dört ayet

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre. Ecel kelimesinin te

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

Rızık kelimesi sözlükte yenilen, içilen ve faydalanılan şey; terim olarak ise Allah’ın can

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

Yaratıcı tek olduğu için, hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah’tır. Allah, hem hayrı he

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

İnsan, Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlıktır. İnsanın en önemli özellikleri, ak

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

Allah’ın Tekvin Sıfatı Tekvin, yaratmak demektir. Allah’ın sıfatı olarak Tekvin, Allah’

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI