Cevaplar.Org

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Geçen asrın ilk yarısında Rahmet-i Rahmana kavuşmuş olan Mevlana Eşref Ali Tehanevi’nin “Muhtasar Hanefi Fıkhı” ismiyle Arapçaya çevrilen Bihişt-i Ziver adlı eseri..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-02-15 15:56:35

Eser Adı: Bihişt-i Ziver(Cennet Süsü)

Müellif: Mevlana Eşref Ali Tehanevi

Urducadan Arapçaya tercüme eden: Riyaset Ali Nedvi

Yayınevi: Mektebetü'l Büşra, Karaçi, Pakistan

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Geçen asrın ilk yarısında Rahmet-i Rahmana kavuşmuş olan Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin "Muhtasar Hanefi Fıkhı" ismiyle Arapçaya çevrilen Bihişt-i Ziver adlı eseri..

Merhum Tehanevi aslında bu eseri Hind müslüman hanımlarına bir eğitim seti olarak hazırlamıştı. Ve bir müslüman kadının hayatını kuşatan her şeye bu eserde yer vermişti. Bu hususa, eseri Arapçaya muhtasar olarak çeviren Üstaz Riyaset Ali şöyle değiniyor; " kitap İslam akaidinin ve fıkhi meselelerin birçok bablarını muhtevidir. Ve yine İslam ahlak ve edeplerini, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın temiz eşlerinin ve Müslüman kadınlara örnek olan İslam kadınlarının hayat tercümeleri eserde yer alır. Ayrıca sıhhatin korunmasının usullerini, tedavi yollarını, el sanatlarını, ev işi hususlarını ve özellikle kadınlara yararlı olacak birçok başka meseleleri kapsar."

Eser, Hind alt kıtasında çok büyük bir kabule mazhar olmuş, milyonları bulan baskısı yapılmıştır. Halen de Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde her müslümanın başucu kitapları arasında yerini korumaktadır. Pakistan umumi müftüsü büyük âlim Muhammed Taki Osmanî bu konuda şunları söylemektedir; "Zannederim Bihişt-i Ziver'deki bu meziyet başka bir eserde yoktur; Müellif onu kadınlar için te'lif etmişti, Fakat o, büyük fıkıh ulemasının bir mercii konumuna dönüştü." 

Merhum Ebul Hasan en Nedvi de aynı konuda şöyle yazmaktadır; "Muhakkak onun kitabı "Bihişt-i Ziver" ki, onu aslında kadınların talimi ve onların şiddetle ihtiyaç duydukları fıkhi meseleleri öğretmek için telif etmişti. Eser, bu son asırda dini kitaplardan hiçbirinin ulaşamadığı bir yayılma ve revaca mazhar oldu. Tekrar tekrar baskı yaptı ki, bu baskıların sayısını bilmek zordur."

Yine merhum Ebul Hasan en Nedvi diyor ki; "Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin kerim ismi, küçüklüğümden beri edep ve hürmetle duyduğum bir isim oldu. Bundan dolayı, onun eseri Bihişt-i Ziver (Hilye-i Ehl-i Cenne)müthiş bir kabul ve sıcak bir karşılama ile haz duyarak okuduğum bir eserdi. Onun bu kitabı aile çevrelerinde kendisine itaat edilen bir müftü ve dini bir gözetmen mesabesine erişti. Öyle ki, bid'alardan, cahiliye taklitlerinden ve bozuk akidelerden uzaktı. Zannederim onun kitapları arasında ilk öğrendiğim de bu eseri olmuştur."

Mütercim, Karaçi İbn-i Abbas Dar-ul Ulum öğretim üyelerinden Riyaset Ali bu eserde yer alan fıkhi hükümleri 2013 kısa madde halinde toplayarak "Muhtasar Hanefi Fıkhı" adı altında bir araya getirmiş. Pakistan'da bulunan Mektebü'l Büşra Yayınevi de özenle basmış. Keşke eserin tamamı Arapçaya çevrilebilse idi…

Bu vesileyle merhum Tehanevi'nin fıkıhta ve Kur'an-ı Kerim'e derinlemesine vukufta parlak mertebesine dair bir söze yer verelim. Talebelerinden merhum Abdülbari Nedvi diyor ki, "Mevlana Tehanevi, Hanefi mezhebine ait hükümleri Kur'an'dan istihraç ettiğinde, bu noktanın her zaman o ayette bulunmuş olmasına rağmen bilgimizin onu kavrayamamış olmasına hayret ederdik. Onun açıklamaları, parlak şualardan tamamıyla istifade etmemizi temin edecek şekilde bulutları dağıtırdı."

Keşke merhumun bütün külliyatı ve bu arada bu kıymetli eseri Türkçemize kazandırılabilse. İnşallah yakın bir zamanda muhterem Hayri Demirci hocamızın güzel bir çevirisiyle Ahlat-ul Avam(Halkın Yanıldığı Hususlar) adlı eseri Gülistan Neşriyat tarafından dilimize kazandırılacak. Senelerdir beklediğimiz bu eserin tanıtımını da inşallah o zaman sitemizde yapacağız.

Muhtasar Hanefi Fıkhını temin etmek için İsmail Zampur Hocamızın telefonunu veriyorum. Saygılarımla…

05345271768 

Ayrıca bak: www.arapcakitaplar.com

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI