RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur, onu bir bilebilsek var ya..Her gelen şey zahiren aleyhimizde olsa bile netice itibarıyla hayrımızadır yani..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-02-08 12:18:21

Ders: 3. Söz

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Allah ya..Allah'tan gelen şey nasıl olur, onu bir bilebilsek var ya..Her gelen şey zahiren aleyhimizde olsa bile netice itibarıyla hayrımızadır yani..

 Not: Râbiatül Adeviye'ye(k.s); "Kul ne vakit Rabbinden razı olur? diye sormuşlar. "Nimet gibi musibet de onu sevindirdiği zaman" cevabını vermiş. Hz. Mevlana ise "Gam ve keder bir hazinedir. Senin hastalık ve meşakkatin de bir hazinedir. Lakin bu fikir çocuklara nasıl tesir eder, bunun böyle olduğunu nasıl anlarlar?" buyuruyor. Ebu Ali Dekkak(k.s); "Hüzün ve kedere müptela olan kimseler, yıllar yılı elem yüzü görmemiş kimselerin kat edemeyeceği mesafeleri Allah'a giden yolları kat etmiş olurlar" derken, Zünnun-u Mısri(ks); "Başına gelen derdi nimet bilmeyen, hikmet erbabı olamaz" buyurur.(Salih Okur)

*Bir zaman bir köyde bir adam varmış. O adam her şeye "bunda da bir hayır vardır" dermiş. Bir gün köyün ağası çobana demiş ki; "bu gün bunun koyunlarını dağda bırak. Diğer köylülerin koyunlarını getir, ağıla koy. Gel buna haber ver ki bakalım ne diyecek?"

Çoban da ağanın dediği yapıp geliyor o adam, diyor ki; "efendi, biliyor musun ne oldu? Senin koyunların dağda diğer koyunlardan ayrılmışlar. Diğer köylülerin koyunlarını getirip ağıla koydum."

Adam diyor ki; "olsun, bunda bir hayır vardır." Çoban; "bunda bir hayır olur mu, dağda kurt var, şu var, bu var" diyor. Adam " ne olursa olsun, bunda da bir hayır vardır" diyor.

Sabahleyin ağıl çöküyor, köyün koyunları ölüyor. Gelip adama durumu haber veriyorlar, "onda da bir hayır var" diyor.

* Eskiden beri söylenen güzel bir söz var; "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." İnsan düşünüyor; ya bir gözün hatırı kaç yıl? İki göz olursa, yanına da iki tane de kulak. Aklın, kalbin, öteki azaların.. Enfüsi nimetler, âfâki nimetler.. Acaba afâki nimetler mi daha üstün, enfüsi nimetler mi.. göz mü daha üstün, güneş mi? Aynı derecedeler yani..Hava senin hayatın, hava olmasa yaşayamazsın, afaki nimet..Allah'ın nimetlerini sayamıyorsun, katmer katmer..Hep kulları için yaratmış.. Kendine lazım değil..

Not: Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi "Nükteler" adlı eserinde aynı meseleyi şöyle anlatmaktadır; "İnsan fıtraten iyiliğe karşı mukabelede bulunmak arzu eder. Bu yüzden, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, sözü darb-ı mesel olmuştur.

Bu fıtrattaki bir insan, güneşin, ayın, yıldızların, zeminin, havanın, bulutların ilh... yaptıkları yardımlara karşı onlara ne gibi maddî bir mukabelede bulunabilir? Böyle ciddî bir mukabeleye aklen imkân bulunmadığına göre; bütün bu mahlûkatla bize ayrı ayrı lûtuflar yağdıran Rahîm-i Zülcemâl'e mânevî bir mukabele olarak ibadette bulunmamız ve verdiği bu kadar ni'metlerine şükür ve hamd etmemiz fıtratımızın icabıdır.

Bu fıtrî vazifeyi yapmadığımız takdirde hayvanlar ve ağaçlardan daha aşağı ve taşlardan daha hissiz olduğumuzu ortaya koymuş oluruz. ."(Mehmed Kırkıncı, Nükteler, Zafer Yayınları)

*Çok zaman söylüyoruz; insan kâinatta merkez noktada, mihrak noktasında. Yani Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa insanın menfaatini nazara alarak yaratmış..Bu insan bu güneşten nasıl yararlanır, güneş ona göre yaratılmış. Bu deveden nasıl faydalanır, bu deryadan nasıl istifade eder..Hep insana göre yaratılmış..Başka bir ifadeyle insan, ihtiyaçlarını Cenab-ı Hakka yarattırmış..

Not: Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi "Rahman'ın Misafiri İnsan" adlı eserinde aynı meseleyi şöyle anlatmaktadır; "Kâinatın yaratılmasındaki asıl maksat insan olduğundan Cenab-ı Hak kâinatta her şeyi insana ve onun istifadesine göre terbiye edip tanzim etmiştir. Yani kâinatın nizam ve intizamı insana göre ayarlanmıştır. Hakikat bu ki, Cenab-ı Hak insana bakarak her şeyi ona göre yaratmıştır. Tâ ki, insan bunlardan istifade edebilsin. Cenab-ı Hak bütün mahlûkatı, kâinatın yaratılış sebebi olan insana yardım ve hizmet adeta için seferber etmiştir.

Evet, Allahu Teâlâ cesamet ve azametli olan semayı yıldızlarlarla bezetmiş, arzdaki bütün dağları, bağları ve deryaları insanların yaşamasına uygun şekilde tanzim etmiş ve onların menfaati için yerden sular çıkarıp, semadan yağmurlar yağdırmıştır. Ve o yağmurlar vasıtasıyla sayısız nebatat ve çeşit çeşit meyve veren ağaçlar halk etmiştir. Ta ki insanlar ve hayvanlar ondan menfaat görsünler."(Mehmed Kırkıncı, Rahman'ın Misafiri İnsan, Zafer Yayınları)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI