RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âleminin saran manevi hastalıkların başında hep yeis(ümitsizlik)’i başa alıyor. Münazarat’ta da “himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir.”(


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-01-30 09:17:44

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre'nin Hatimesi

İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar

*Üstad, İslam âleminin saran manevi hastalıkların başında hep yeis(ümitsizlik)'i başa alıyor. Münazarat'ta da "himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir."(Münazarat, s. 95) diyor. Demek en büyük düşman ümitsizlik yani. Bugünkü tabirle moral bozukluğu.. "kesinlikle muvaffak olamam, ben bu işi beceremem" gibi bir niyetle insan hangi işe girerse, muvaffak olamaz, bu belli.."İnsanları canlandıran emeldir(ümittir); öldüren ye'stir.(Mektubat, s.473) diyor.

Not: Alaaddin Bey bir eserinde şöyle diyor; "İbadet ve hayırda başarılı olamayan insanlarda ümitsizlik hastalığı kendini gösterir. Başarıya ulaştığı halde nefsine söz geçiremeyip kibir ve gurura düşen insanlarda ise ucub hastalığı tezahür eder. Bunlardan birincisi tefrit, ikincisi ifrattır. İkisi de zarardır."(Prof. Dr. Alaaddin Başar, Doç. Dr. Şadi Eren, Kavramlar Lugati, s. 260, Zafer Yayınları, İst. 2006

*Yeisin kaynağı amele muvaffak olamamak. Dini meselelerle alakalı birçok sorunun arkasında amele muvaffak olamamak yatıyor. Amele muvaffak olamayan adam azaptan korkuyor. Önünde cehennem görünüyor. Ondan kurtulmanın yolunun suallerde arıyor.

Not: Alaaddin Bey, Mesnevi'yi Nuriye'yi şerh ettiği Risale-i Nur'dan Dersler adlı eserinin 2. Cildinde bu konuda şöyle demektedir; Ümitsizliğe düşen ve ölüm ötesini "kabir azabı ve cehennem" olarak gören bir kişi, bu azaplara düşmek istemediğinden, nefis ve şeytan onu dini meseleleri inkâr yoluna sokmaya çalışırlar.

Mesela, ahiretin olmadığına dair çok zayıf bir emareyi, büyük bir delil olarak onun önüne koyarlar. "çürümüş kemikleri kim diriltecek?" sorusunu bu kişinin nefsi de demeye başlar ve ahiretin varlığının sonsuz delilleri varken, onları dikkate almayarak, inkâra dair bazı vehimleri hakikat olarak kabul etme yoluna girer.

Bu gibi kimseler, ahiretin varlığı yanında, kader ve ruh konusunda da birçok sorular sorarlar ve sanki muhatapları bunlara cevap veremeyince, kendileri iman ve ibadet mükellefiyetinden kurtulacaklarmış gibi tuhaf bir anlayışa kapılırlar." (Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Dersler, cilt; 2, s.126, Zafer Yayınları, İst. 2012)

* "Arkadaş! Ye'se düşen adam, azabdan kurtulmak için, istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki, bir miktar hasenat ve kemalâtı var, hemen o kemalâtına bel bağlar. Güvenerek der ki: "Bu kemalât beni kurtarır, yeter" diye bir derece rahat eder. Hâlbuki a'male güvenmek ucbdur. İnsanı dalalete atar."(Mesnevi-i Nuriye, s. 65)

*Bir sınıfta herkesin sıfır alması kırk puan alan talebenin sınıfı geçmesine yetmediği gibi, herkesin günahkâr olduğunu farz etmememiz ve "hiç olmazsa benim şu güzel taraflarım var" dememiz de Cennete girmemize yetmeyecektir.

*Mesela bazıları der ki, "gerçi namaz kılmıyorum ama kimse hakkında kötülük düşünmemişim." Kimse hakkında kötü düşünmemek bir kemaldir ama bu insanı tek başına cennete götürmez.

Not: Alaaddin Bey aynı eserinde şöyle demektedir; "Ümitsizliğe düşen kişi azaptan kurtulmak için bir çare aramaya koyulur. Kendinde olan bazı güzel vasıflan yahut yaptığı bazı amelleri düşünür ve bunların kendini kurtaracağına güvenerek rahat etmeye çalışır. Hâlbuki vicdanı çok iyi bilir ki, bunlar ne ibadetlerin yerini tutabilirler, ne de haramların cezasını ortadan kaldırırlar. Bu iyiliklerin sevabı ayrı, o ihmallerin yahut isyanların cezası ise ayrı olarak mizana girecektir.

Ayet-i kerimede haber verildiği gibi, zerre kadar iyilik de kötülük de tartılacaktır. Tartının sadece iyilik kefesine bakıp kendini aldatmak, nefsin bir hilesi, şeytanın bir desisesidir.

Böyle bir desiseye kapılan kişi, noksanlarını ve günahlarını görmeyip, sadece bir kısım iyiliklerini nazara almakla, kendisi için tövbe kapısını ve noksanlarını telafi etme yolunu kapamış olur." (Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Dersler, cilt; 2, s.129, Zafer Yayınları, İst. 2012)

*"A'male güvenmek ucbdur. İnsanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalât ve iyiliklerde hakkı yoktur; mülkü değildir, onlara güvenemez. (Mesnevi-i Nuriye, s. 65)

"İmandan sonra en büyük güzellik olan namazı örnek verelim. İnsan namaz kıldığı için kendini cennetlik göremez.

Zira onun namazdaki hissesi çok azdır. Evvela, namazı emreden Allah'tır. Namazın birinci şartı olan vakti getiren yine O'dur. Mesela, ikindi namazını kılacaksak, öğleden ikindiye kadar geçen süre içinde dünyayı döndürüp bizi ikindi vaktine ulaştıran Allah'tır. Namazda okuduğumuz sureleri inzal eden O olduğu gibi, namaz kıldığımız bedenimizi yaratan da O'dur.

Bizim namazdaki hissemiz, sadece bir niyet meselesidir. Yani, irademizi namaz kılmamaya değil de kılmaya yönlendirmemizdir.

Öte yandan, biz namazımızı, ciğerlerimize çektiğimiz havadan, bizi aydınlatan güneşe, üzerinde durduğumuz yerküresine kadar nice mahlûkların yardımıyla eda ediyoruz. Bu harici nimetlerin de hiçbirine nefsimiz sahip çıkamaz, hepsi Allah' m birer ihsanıdır."

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI