Cevaplar.Org

MİKAİL

Mikail, saltanat soyundan olmayan Bizans imparatorlarındandır. Tek varlığı yakışıklılığı idi. İmparator Romanos zamanında saraya intisap etmiş, genç ve yakı­ şıklı hali ile alâka çekmiş, hatta hükümdarın yakınları arasına kadar sokulabilmişti.


Nail Papatya

.

2019-01-30 08:47:32

Mikail, saltanat soyundan olmayan Bizans imparatorlarındandır. Tek varlığı yakışıklılığı idi. İmparator Romanos zamanında saraya intisap etmiş, genç ve yakı­ şıklı hali ile alâka çekmiş, hatta hükümdarın yakınları arasına kadar sokulabilmişti.

Bu arada, imparatorun zevcesi Zoyi'nin de nazarı dikkatini çekmişti. Nihayet imparatoriçe Zoyi, bununla ilgilendi, aralarında samimiyet kuruldu ve zaman zaman sarayın tenha köşelerinde buluşmaya başladılar.

Genç Mikail, artık hiçbir ölçü tanımıyor, Önüne açılan her fırsatı tereddütsüz lehine değerlendirmek istiyordu. Nihayet iki kafadar karar veriyorlar; imparatoru öldürecekler, hem de saltanata devamlı sahip olacaklar...

İmparatoriçe Zoyi, bu cinayetin tatbikat vazifesini üzerine aldı. Plânları gereğince bir gece kocasını hamamın havuzunda boğdu ve Flagonî'nin oğlu genç Mikâil imparator oldu.

Oldu ama umdukları gibi olmadı, İlâhî adalet onlara zulüm mukabili saltanat zevki sürdürmedi. Genç Mikâil'in hevesi kursağında kaldı; imparatorluk tahtına kurulduğundan hemen sonra sârâ hastalığına tutuldu. Devlet işlerini kardeşi Nuvanus'a bıraktı. Kendisi kilisenin himayesine çekilip rahip oldu. Beş altı senelik böyle bir hayattan sonra öldü. Saltanat, yeğeni ve karısının oğulluğuna kaldı.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI