MARTİNA VE HIRAKLEONAS

Kostantin imparator olduğu zaman üvey anası Martina çok içerlemişti. O, saltanatın kendi öz oğlu Hiraikleon’a geçmesini istiyordu. Bu mümkün olamayınca, buna bir çare düşünmeye başladı.


Nail Papatya

.

2019-01-15 08:36:40

Kostantin imparator olduğu zaman üvey anası Martina çok içerlemişti. O, saltanatın kendi öz oğlu Hiraikleon'a geçmesini istiyordu. Bu mümkün olamayınca, buna bir çare düşünmeye başladı.

İstanbul patriği bu hususta yetkili adamdı. Araları da iyi idi. Onu bu hususta kazanınca iş kolaylaşacaktı. Ve öyle yaptı. Patrik bu hususta müzahir olmaya hazırdı.

Patrik ve ana-oğlu baş başa verdiler, Bizans'ın meşhûr entrikalarından birini daha çevirecekler, sonu gelmeyen cinayetlerden birini daha işleyeceklerdi. Plân kuruldu ve gene bir kadın parmağı bu işi kolaylıkla çevirdi;

Martina, imparator Kostantin'i zehirle öldürdü ve plân gereğince patrik oğluna tacı giydirdi. Zavallı imparator, tahtta ancak dört ay kalabilmişti.

Fakat Martina ile oğlunun bu cinayeti de uzun müddet gizli kalmadı. Nihayet iki sene sonra bu cinayetin kokusu çıkmaya başladı. Halk arasında bunun dedikodusu yayıldı. Yapılan araştırmada, imparatorun zehirlenerek öldürüldüğü, cinayeti de üvey anası ve kardeşinin işlediği ve patriğin de bunlara müzahir olduğu meydana çıktı.

Bunun üzerine ayan ve halk ayaklanarak sarayı bastı, imparator ve patriği azletti. Cürümlerinin cezası olarak da, mazul imparatorun burnunu, anası Martina'nın da dilini kestiler. Aynı zamanda patriği de sürgün ettiler.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI