Cevaplar.Org

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli sünnet mi okuyabilir miyim? b) Kur'an-ı Kerim mahluktur inancının hakim olduğu Mutezili idaresindeki bir mahkemede, ehl-i sünnet bir kâdı görev alabilir mi? Câiz mi? c) İlk vahiyle birlikte Peygamber Efendimiz (asm) son peygamber olduğunu biliyor muydu?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-12-07 15:03:06

a) Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi'nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli sünnet mi okuyabilir miyim?

b) Kur'an-ı Kerim mahluktur inancının hakim olduğu Mutezili idaresindeki bir mahkemede, ehl-i sünnet bir kâdı görev alabilir mi? Câiz mi?

c) İlk vahiyle birlikte Peygamber Efendimiz (asm) son peygamber olduğunu biliyor muydu?

Cevabımız:

a)Hakkında yazılan yazılardan öğrenebildiğimiz kadarıyla, Kimliğinin oluşmasında Vahhabiliğin kurucusu Abdulvahhab ve onun torunları tarafından yazılan o çizgideki eserler etkili olmuştur. Bugünkü Suudi devletinin kâfir olduğuna dair bir eser yazmıştır. Bizde oluşan kanaate göre bu zat, selefilik, haricilik türünden çok katı bir anlayışa sahiptir.

-Bununla beraber, eğer bize olumsuz yönden etkileyeceğinden korkumuz yoksa, onun kitabını da okuyabiliriz. Yeter ki yanlışları varsa onu fark edecek bir ilmi birikime sahip olalım.

b)Ehl-i sünnet âlimleri, prensip olarak mutezile dahil "sapık" fırka mensuplarını tekfir etmezler. Bunlar, ehl-i kıble oldukları için-açıkça küfre girenleri hariç- fasık mümin kabul edilir. "ehl-i dalalet" ifadesi, küfürden ziyade "yanlış yolda olanlar" manasında kullanılır.

-Bu sebeple, mutezile bir idarede kadılık yapılabilir. kaldı ki, Abbasi devletinin bir döneminde mutezile düşüncesi hâkim olmakla beraber, yine de ehl-i sünnet âlimlerinden bir çok kimse kadılık yapmıştır.

-Bu gün İslam'ı adeta inkâr eden idarecilerin bulunduğu devletlerde bile Müslüman âlimler kadılık yapmaktadır. Tabii ki şu nokta göz ardı edilmemelidir ki, ehl-i sünnete bağlı idarecilerin bulunduğu bir devlet de olsa orada kadılık yapan bir kimsenin yanlış yapmasının elbette vebali vardır. Kaldı ki, Mutezile bir idarenin başta bulunduğu bir devlette kadılık etmek bu açıdan oldukça zordur. Eğer Kadı efendi, mutezile gibi "Kur'an mahluktur" derse elbette günahkâr olur.

c)İlk vahiy ile birlikte Hz. Muhammed(s.a.m)'in kendini son peygamber olduğunu bildiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Sahih hadis kaynaklarından öğrendiğimize göre, ilk vahiy geldiği zaman, değil son peygamber olduğunu, bir peygamber olduğunda bile bir an tereddüt etmiştir. Hz. Hatice'ye gelip konuyu telaşlı bir şekilde anlatması, eşinin de "Allah'ın kendisi gibi her yönden mükemmel olan bir insana kötülük dokunmasına izin vermeyeceğine" dair fikir beyan edip onu teselli etmeye çalışması ve sonrada da onu alıp Varaka b. Nevfel'e götürmesi(bk. Buhari, Bedu'l-Vahy, 3), bu konuda önemli ip uçları vermektedir..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI