RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazret-i Ziyaeddin hakkındaki malûmunuz muhavereyi tahattur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-12-01 10:12:47

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

İzah edilen kısım: "Bugün, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazret-i Ziyaeddin hakkındaki malûmunuz muhavereyi tahattur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim: Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimî dindarlar ve ciddî müslümanlar eğer herbiri bir veli, hattâ bir kutub görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alâkayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve âdi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim.Şualar (s. 307)

*"bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren"(Şualar, s. 307) Zaman ahirzaman. İnsanın azmini, insanın himmetini ve hamiyetini kıran saikler çoğalmış. Beşerin nazarı, ufku afakileşmiş, maddileşmiş, siyasileşmiş. Kalbi hayatın istikametinden ziyade dünyanın tedvir ve tanzimi beşerin gündemine gelmiş. Dolayısıyla sebatla, metanetle bir ömür boyu dine hizmet etme ideali herkeste görülmüyor. Bu bir nevi umumi belva. Ahirzamanın dehşet ve şiddeti içerisinde insanların çoğu hak ve hakikatte sebat etmekten geri kalıyorlar, fire veriyorlar. Bu bir realite. 

*Allah bir kulunu severse ona padişahlık mı verir? Sultanlık mı verir? Hayır. Bağ mı, bahçe mi, varlık mı, devlet mi, servet mi?..Hayır..Allah'ın en büyük ihsan-ı ekberi hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. Allah bir kulunu severse ona hidayet bahşeder. Onun için, bir peygamber gelmiş, yarın mahşerde arkasında bir kişi var. Bu ne demek? Demek ki, bir kişi daire-i imana girsin, İslamiyetle şereflensin, hidayet nimetine mazhar olsun diye Allah bir peygamberi göndermiş.

*Bir tebliğ insanın en büyük vazifelerinden birisi; Allah'ı bilmek ve bildirmek, tanımak ve tanıttırmak, sevmek ve sevdirmek. Tebliğ manası kainat kadar kıymetli. Bu, hiçbir şeyle kıyasa girmiyor yani.

*Şurada derede bir çocuk boğuluyor olsa ve birisi de ona çekip kurtarsa, orada kurtaranın alim mi, cahil mi, rütbeli mi, memur mu, amir mi olmasının önemi yok. Olayın büyüklüğüne bakmak lazım. İman kurtarma hizmetine bu nazarla bakmak lazım..

*Sebat gösterildikçe inkişaflar oluyor. Bir kabak yetiştireceksin, bir domates yetiştireceksin, sebat gerektiriyor. Ektin, üç gün sonra çıkmıyor. Sünnetullah kanunlarına göre gereken görevleri yapacaksın. Ziraat ilmine göre ona gübre atacaksın, çapa vuracaksın, etrafı çitleyeceksin. Ona muin ve muzahir olacaksın ki o ekin ortaya çıksın. İnsan yetiştirmek ise dünyada en zor şey. Onun için insan yetiştirme işinde Cenab-ı Hak birinci olarak kimleri tayin etmiş?Peygamberleri..

Sırr-ı veraset noktasında her Müslüman, peygamber efendimizin bu tebliğ ve temsil manasına ayine olması gerekiyor. Hele bu asırda insanların nazarı dinden ve mukadesattan uzaklaşmış, maddileşmiş, süflileşmiş, dini hakikatler aleminde beşinci, onuncu, yirminci dereceye düşmüş. 

Hamiyetleri uyandırmak, gayretleri küllileştirmek, insanları imana, Kur'an'a celbetmek noktasından da tebliği makamındaki insanlar da neye muhtaç? Sebata muhtaç, şevke muhtaç, hamiyete muhtaç. Hamiyet ve gayretle, sebat ve ısrarla, ciddiyetle çalışırlarsa inşallah Cenab-ı Hak onların o emeklerini ne yapmaz? Zayi etmez. Onun ecir ve mükafaatını da Cenab-ı Hak kat kat ahirette bahşediyor, lütfediyor, inayet ediyor.

*İslam alemi bügün İslamiyetin güzelliğini hayatında fiilen gösteren insanlara muhtaç. Saffetiyle, samimiyetiyle, muamelatında, ahlakında, ibadetinde ciddiyetiyle örnek insanlara ihtiyaç, her zamankinden daha fazla bir hale gelmiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI