Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazret-i Ziyaeddin hakkındaki malûmunuz muhavereyi tahattur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-12-01 10:12:47

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

İzah edilen kısım: "Bugün, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazret-i Ziyaeddin hakkındaki malûmunuz muhavereyi tahattur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim: Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimî dindarlar ve ciddî müslümanlar eğer herbiri bir veli, hattâ bir kutub görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alâkayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve âdi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim.Şualar (s. 307)

*"bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren"(Şualar, s. 307) Zaman ahirzaman. İnsanın azmini, insanın himmetini ve hamiyetini kıran saikler çoğalmış. Beşerin nazarı, ufku afakileşmiş, maddileşmiş, siyasileşmiş. Kalbi hayatın istikametinden ziyade dünyanın tedvir ve tanzimi beşerin gündemine gelmiş. Dolayısıyla sebatla, metanetle bir ömür boyu dine hizmet etme ideali herkeste görülmüyor. Bu bir nevi umumi belva. Ahirzamanın dehşet ve şiddeti içerisinde insanların çoğu hak ve hakikatte sebat etmekten geri kalıyorlar, fire veriyorlar. Bu bir realite. 

*Allah bir kulunu severse ona padişahlık mı verir? Sultanlık mı verir? Hayır. Bağ mı, bahçe mi, varlık mı, devlet mi, servet mi?..Hayır..Allah'ın en büyük ihsan-ı ekberi hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. Allah bir kulunu severse ona hidayet bahşeder. Onun için, bir peygamber gelmiş, yarın mahşerde arkasında bir kişi var. Bu ne demek? Demek ki, bir kişi daire-i imana girsin, İslamiyetle şereflensin, hidayet nimetine mazhar olsun diye Allah bir peygamberi göndermiş.

*Bir tebliğ insanın en büyük vazifelerinden birisi; Allah'ı bilmek ve bildirmek, tanımak ve tanıttırmak, sevmek ve sevdirmek. Tebliğ manası kainat kadar kıymetli. Bu, hiçbir şeyle kıyasa girmiyor yani.

*Şurada derede bir çocuk boğuluyor olsa ve birisi de ona çekip kurtarsa, orada kurtaranın alim mi, cahil mi, rütbeli mi, memur mu, amir mi olmasının önemi yok. Olayın büyüklüğüne bakmak lazım. İman kurtarma hizmetine bu nazarla bakmak lazım..

*Sebat gösterildikçe inkişaflar oluyor. Bir kabak yetiştireceksin, bir domates yetiştireceksin, sebat gerektiriyor. Ektin, üç gün sonra çıkmıyor. Sünnetullah kanunlarına göre gereken görevleri yapacaksın. Ziraat ilmine göre ona gübre atacaksın, çapa vuracaksın, etrafı çitleyeceksin. Ona muin ve muzahir olacaksın ki o ekin ortaya çıksın. İnsan yetiştirmek ise dünyada en zor şey. Onun için insan yetiştirme işinde Cenab-ı Hak birinci olarak kimleri tayin etmiş?Peygamberleri..

Sırr-ı veraset noktasında her Müslüman, peygamber efendimizin bu tebliğ ve temsil manasına ayine olması gerekiyor. Hele bu asırda insanların nazarı dinden ve mukadesattan uzaklaşmış, maddileşmiş, süflileşmiş, dini hakikatler aleminde beşinci, onuncu, yirminci dereceye düşmüş. 

Hamiyetleri uyandırmak, gayretleri küllileştirmek, insanları imana, Kur'an'a celbetmek noktasından da tebliği makamındaki insanlar da neye muhtaç? Sebata muhtaç, şevke muhtaç, hamiyete muhtaç. Hamiyet ve gayretle, sebat ve ısrarla, ciddiyetle çalışırlarsa inşallah Cenab-ı Hak onların o emeklerini ne yapmaz? Zayi etmez. Onun ecir ve mükafaatını da Cenab-ı Hak kat kat ahirette bahşediyor, lütfediyor, inayet ediyor.

*İslam alemi bügün İslamiyetin güzelliğini hayatında fiilen gösteren insanlara muhtaç. Saffetiyle, samimiyetiyle, muamelatında, ahlakında, ibadetinde ciddiyetiyle örnek insanlara ihtiyaç, her zamankinden daha fazla bir hale gelmiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI