HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik, ne var ki o ah¬di unut¬tu, on¬da bir kararlılık bu¬la¬ma¬dık.”(Ta Ha: 115) ayet-i kerimesini nasıl anlayacağız? Cevap:


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-12-01 09:56:45

Soru: Ta Ha Suresinde; "Doğ­ru­su Biz da­ha ön­ce Âdem'e de va­hiy ve emir ver­miş­tik, ne var ki o ah­di unut­tu, on­da bir kararlılık bu­la­ma­dık."(Ta Ha: 115) ayet-i kerimesini nasıl anlayacağız?

Cevap:

-Ta Ha suresinin 115. ayetinde geçen "Nesiye" kelimesine farklı anlamalar verilmiştir.

-İbn Abbas ve Mücahid'e göre bu kelime unutmak değil, terk etmek anlamına gelir(Taberi, ilgili, yer).

Buna göre ayetin manası: "Doğrusu Biz daha önce Âdem'e de (şeytanı düşman bilip ona uymaması konusunda)vahiy ve emir vermiştik, ne var ki o ahdi/emrimizi terk etti, onda bir azim bulamadık" şeklinde olur.

-İbn Zeyd'e göre, "Nesiye" kelimesi aslı anlamında olup unutmayı ifade eder. Buna göre ayetin manası şöyle olur: "Doğrusu Biz daha önce Âdem'e("Ey Âdem! bu şeytan senin ve eşinin düşmanındır. Dikkat edin ki, sizi cennetten çıkarmasın" şeklinde) vahiy etmiş ve emir vermiştik, ne var ki o bu ahdi unuttu, onda bir azim bulamadık."

-Bir diğer rivayete göre İbn Abbas şöyle demiştir: " insana "insan" denmesinin hikmeti, Âdem'in Allah'ın ahdini unutmasıdır"(a.g.y).

Buna göre, Hz. Adem'in unuttuğu şey, "şeytanın onun düşmanı olduğuna" dair Allah'ın yaptığı ikazıdır. Bu ikaza rağmen, Onun şeytanın sözüne kanması, bu ikazı unuttuğunu gösterir.

-Genel bir değerlendirme çerçevesinde diyebiliriz ki;

Hz. Âdem'in ahdi unutması, onun şeytanın dediklerine bilinçli bir şekilde uymasına aykırı değildir. Çünkü, unutulan şey "şeytanın düşman olduğu" hususudur. Bu sebeple, onun şeytanın düşman olduğuna dair Allah'ın tavsiyesini unutması, onun şeytanın dediklerine bilerek uymasına aykırı değil, hatta daha da pekiştiricidir. Çünkü, Hz. Âdem'in şeytana uyması, onun dediklerine kanmasından kaynaklanmıştır. Onun sözlerine kanması ise, onu gerçekten nasihat eden bir dost gibi görmesinden ileri gelmiştir. Şeytanı dost gibi görmesi ise, "onun azgın bir düşman olduğuna" dair Allah'ın tavsiyelerini unutmasından kaynaklanmıştır. Demek ki, Hz. Adem'in "şeytanın, kendisine düşman olduğunu" unutması, ona kanmasına yol açmış ve bu da onun bilinçli bir şekilde şeytanın desiselerine kapılmasını sağlamıştır.

-Denilebilir ki, Kur'an'da Hz. Adem'in özrünün kabul görmesinin önemli bir sebebi, onun "AHD"i unutmasıdır. Buna mukabil, "onun suç işlediği"ne dair ifadeler ise, bilinçli bir şekilde şeytana kanması ve ona uymasıdır.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI