ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz de ona düşman olun buyuruyor?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-09 14:42:38

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz de ona düşman olun buyuruyor?

Cevap: Şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya davet eder"(Fatır, 35/6) mealindeki ayette, açıkça "şeytana kin besleyin" diye bir ifade yoktur. İlgili cümlenin meali şöyledir: "siz de onu düşman edinin/düşman kabul edin."

Bu ifadeyle, insanların en azılı düşmanları olan şeytanın düşmanlığını unutup da yanlışa götüren telkinlerine kulak asmamalarına dair bir uyarı yapılmıştır.

-Bu ayette bir önceki ayette yer alan "sakın o çok aldatıcı (olan şeytan) sizi Allah(ın affını, rahmetini hatırlatmak) ile sizi aldatmasın" mealindeki ifadenin bir açıklaması gibidir. Şöyle ki: Görünürde "Allah'ın affını, rahmetini hatırlamak" güzel bir şeydir. Fakat, bunu hatırlatan şeytan ise bunda bir hile, bir tuzak vardır. Çünkü şeytan -kedimden beri-sizin düşmanınızdır. Bu azgın düşmanınızı iyi tanıyın, onun size karşı beslediği düşmanlığı asla unutmayın.. Öyleyse, şeytanın size telkin ettiği şeylerin mutlaka zararlı olduğunu bilin ve onlardan uzak durun.. Siz de onu düşman belleyin ki, onun mani olmak istediği salih amelleri işlemeye devam edin..(krş. Razi, Beydavi, ilgili ayetin tefsiri)

Razi'nin belirttiği gibi, bir düşmanla iki şekilde muamele edilir:

Birincisi: onu razı edip düşmanlıktan vazgeçmesini sağlamak. Bu yol şeytan hakkında kapalıdır. İkincisi: düşmanı düşman olarak görüp şerrinden korunmaya çalışmak.. Birinci şıktaki tedbirin geçersizliği, ayetin son cümlesinde " O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya davet eder" mealindeki ifadeyle ders verilmiştir(bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

-Demek ki, şeytana karşı müminin kin ve nefreti, onun yalnız dinsizliği tercih ettiği için değil, aynı zamanda müminlere zarar vermeyi meslek haline getirdiği içindir. Bununla beraber, şeytan ebediyen imana gelemez, insanlara olan düşmanlığı bitmez, asla doğru yola gelmez.. Allah'ın açık beyanıyla böyle bir azılı düşmana karşı kin beslemek ile, başka insanlara kin beslemek arasında çok fark vardır. Çünkü, kin beslemek, düşmanlığı esas almak, diyalog kurmaya, gerçekleri tebliğ etmeye manidir. Şeytanın tebliğ gibi bir konuya muhatap olması söz konusu değildir. Fakat en azılı bir kâfirin dahi imana gelmesi mümkündür. O halde -belli şahıslar itibariyle-insanlara karşı kin beslemek, samimi bir şekilde tebliğ görevini yerine getirmeye de engeldir. Bu sebeple, iki kin arasında dağlar kadar fark vardır. Kaldı ki müslümanlar olarak "Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur"(Hutbe-i Şamiye, 88).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI