Cevaplar.Org

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)’den, Buyurdu ki: Küfe mescidi’nin Abdullah b. Mes’ud’un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-02 18:15:31

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir?
1-
Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)'den, Buyurdu ki: Küfe mescidi'nin Abdullah b. Mes'ud'un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.

2- İbni Asakir, Halid b. Miğdan'dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani'nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

3. "Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)'de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi'nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. "

4- Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. [Tergibüs-salât]

Cevabımız:

1)Bu rivayetin kaynağı Şiidir. Şianın kendi inancına göre bin küsur sene önce kaybolmuş imamlardan biri olan bir zat(Muhammed b. Hasen el-Askeri) ahir zamanda yeniden Mehdi olarak ortaya çıkacaktır. Bu gizli sürece "gaybubet" diyorlar. Bu rivayetin kaynağı da "gaybubet"le çok ilgili olan biridir ki, kitabının adına "Gaybet'n-Numani" ismini vermiştir. Bu müellif, bu bilgiyi Huseyin b. Muhtar vasıtasıyla Ca'fer-i Sadıktan aktarmıştır(bk. eş-eyh en-Numani, Gaybetu'n-Numani: 285 b 14 h57).

-Bu bilgiye ehl-i sünnet kaynaklarında rastlayamadık. Kanaatimizce bunun sahih bir tarafı da yoktur. Bazı Şii alimleri, Küfe'yi nazara alarak helak olan topluluk Irak reisleri olduğunu söyledikten sonra, "Ancak bunu doğrulayacak bir delil yoktur. Diğer bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki, bunlar Suut krallarıdır" demeyi de ihmal etmemiştir. Bu da rivayetin vahametini göstermeye kâfidir. 

2)Bu bilgi için (bk. Muhtasaru Tarih, Dimaşk, 1/247)

Bu konuyu araştıran Dr. Ebu Suhayb el-Hayık, bu rivayetin "minker" yani sahih olmadığını bildirmiştir(bk.Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

3)Bu bilgi için (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008).

Bu hadis rivayetinin metninde " Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum.." ifadesi yer almamaktadır. "Muhammed b. Ali" yerine "Haddeseni muhaddisun" ifadesi geçiyor.(Metbu nüshada "Muhammed" kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler bunun doğru olmadığına işaret etmişler-bk.el-urfu'l-verdi fi ahbari'l-Mehdi, s.6). Bununla "bir muhaddis/hadis alimi" kastedilmiş olabileceği gibi, "kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki"şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

 Bu takdirde "Muhaddis" kelimesi, "hadis alimi" ni çağrıştırdığı için bu kelime özellikle seçilmiştir. Bu senetteki "Muhaddis" kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet hem maktu'dur, hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) "münker" olduğunu belirtmiştir (bk. Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

-Suyuti/el-havi(2/86) de Süfyani'nin öl dürüldüğü yer "Rahmet" değil, "Rahbet" olarak geçiyor.

4)Sorudaki gibi bir bilgiye rastlayamadık.

-Bu bilgi için verilen"Tergibu's-salat" isminde bir kitaba da rastlayamadık.

Ancak duanın kabul olmasının şartlarından " ihlas ve helal dairesi" sahih hadislerde yer almaktadır:

İhlas için değişik ayetler olduğu gibi, "ameller niyetlere göredir"(Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisi de yeterli bir şahittir.

Helal dairesi meslesine gelince; şu sahih hadis konumuzu aydınlatmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu: "...Kişi semaya ellerini kaldırıp: 'Ya Rabb! Ya Rabb!' diye dua eder. Oysa, yiyeceği haram, içeceği haram, elbisesi haram, kendisi haram ile beslenmiştir. Artık bu kişinin duası nasıl kabul olabilir ki!?"(Müslim, h.no: 1015)

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI