İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerdan 15 dk civarındaki ses dosyalarını dinleyerek kulaktan insan ruhuna çeşitli sanal telkinler yapılarak mutluluk, uyku, alfa modu vs. gibi haller verip bir nevi tedavi edilebileceği iddia edilmektedir. Bunu yapanların yorumları ve videoları internette sıklıkla dolaşmaktadır. Bu tür sanal dozlar islamiyet açısından meşru mudur? tıbbii ve manevi olarak zararlı mıdır? Cevabımız:


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-13 11:58:00

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerdan 15 dk civarındaki ses dosyalarını dinleyerek kulaktan insan ruhuna çeşitli sanal telkinler yapılarak mutluluk, uyku, alfa modu vs. gibi haller verip bir nevi tedavi edilebileceği iddia edilmektedir. Bunu yapanların yorumları ve videoları internette sıklıkla dolaşmaktadır. Bu tür sanal dozlar islamiyet açısından meşru mudur? tıbbii ve manevi olarak zararlı mıdır?

Cevabımız:

-Şuur altına yapılan telkinlerin yapıldığı bir yöntem vardır. Bunu daha çok doktorların bizzat hasta ile karşılıkla konuşmak suretiyle terapi yapması anlamına gelir. Bun terapi sade bir dille yapılması yanında müsikî eşliğinde de yapılabilir.

-İnsanların müsikîden hoşlandığı bir gerçektir. Bir bülbülün, bir insanın hanceresinden çıkan güzel sesler insanın ruhu üzerinde pozitif etki yaptığı gibi, müsikî aletlerin -deyim yerindeyse- hanceresinden çıkan seslerin de pozitif etkisi vardır. Bunlar birer vakıadır, inkâr edilemez. İslam tarihinde ruhî ıstıraplar veren hastalıkların bu yolla tedavi edildiği bilinmektedir.

- Ancak, bu tür sanal terapi olarak görülen "İ-doser" programını tartışmasız yegâne tedavî metodu olarak düşünmek, her şeyden önce bu günkü modern tıp prensipleriyle çelişmektedir. Çünkü bugün ruhî sıkıntılara bakan bir tıp dalı olan Psikiyastrî hekimliğinin önemli ölçüde kabul gören görüşüne göre, psikiyatri hastalığının önemli bir kısmı ruhî değil organiktir. Beynin farklı refleksler göstermesinden normal çalışma sitilinin dışına çıkmakla değişik olumsuz duyguların yeşermesine neden olması söz konusudur.

-Bununla beraber, bu tür programalar insanları esir alıp bir çok işten alıkoyabilir. Çünkü, genellikle insanların ülvî duygularından ziyade, suflî duygularına hitap eden bu gibi müziklerin önemli bir kısmı, insanı daha da üzebilir. Bir anlık bir zevkin sarhoşluğuyla kişi, kendinden geçse bile, o ortamdan çıktığı zaman daha bir ayrılık, daha bir kimsesizlik, daha bir yalnızlık hissiyle yıkılabilir, bir matem havasına bürünebilir.

-Bu gibi şeylerle sürekli meşgul olan kimsenin ülvî duyguları törpülenebilir ve dinî yönden gerekli ve sevaplı olan bir çok zikir, fikir ve şükürden zevk almayabilir ve gaflette boğulabilir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI