BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabilir misiniz? 2)Mümin kafirden üstündür ifadesini anlatabilir misiniz?Her yönümüzle onlardan üstün müyüz?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-13 11:41:19

1)Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabilir misiniz? 2)Mümin kafirden üstündür ifadesini anlatabilir misiniz?Her yönümüzle onlardan üstün müyüz?

Cevabımız:

1) -İnsanların değeri güzel ahlaklarıyla ölçülür. Bütün peygamberlerin en önemli görevlerinden biri Allah tarafından güzel kabul edilen ahlakı ders vermektir. Nitekim Hz. Peygamber de "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim"( ) buyurmuştur.

-İnsanların değeri güzel ahlakla ölçüldüğüne göre, Hz. Muhammed insanların en üstünü, en hayırlısı, en iyisi demektir. Çünkü, bizzat Kur'an'da Allah ona hitaben "Muhakak ki Sen en büyük/en güzel ahlak üzeresin"(Kalem, 68/4) buyurmuştur. Bu ayet aynı zamanda onun bütün insanlardan üstün olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu sebeple, Hz.Peygamberin insanların en üstünü olduğuna inanmayan kimse, bu ayete inanmamış olur ki, bu küfür manasına gelir.

2) -Bu üstünlük manevî değerler itibariyledir. Yoksa, mümin dünyada, kuvvette, zenginlikte, mevki-makamda her zaman kâfirden üstün olduğu anlamına gelmez.

-Kur'an'da ifade edildiği üzere, insanlar ve cinlerin yaratılış gayesi Allah'ı tanımak, ona iman etmek ve ona kulluk etmektir. Bu Kur'anî ölçüye göre, Allah katında en değerli olanlar, Allah'a iman edenlerdir. Ahirette hiç kimsenin imansız olarak cennete girmemesi de bu gerçeğin başka bir belgesidir.

-Şu da bir gerçektir ki, insanların kıymeti Allah tarafından değer ölçüsü olarak kabul edilen iman ve İslam'ın vasıflarıyla orantılıdır. Bu vasıflar -mümin, kâfir ayırımı olmaksızın-kimde bulunursa bulunsun bir değer ifade eder. Örneğin, doğruluk, çalışkanlık, ilim-irfan imanın bir vasfıdır. Bu vasıflar kâfirde de bulunsa yine değerlidir. Bunun aksine, yalancılık, tembellik, cahillik küfrün birer vasfıdır. Bunlar bir müminde de olsa yine kötü ve değersizdir. Bu açıdan bakıldığı zaman, bazen kâfir taşıdığı iman vasıfları sebebiyle, küfür sıfatlarını taşıyan mümine bu noktalarda daha üstündür denilebilir. Zalim bir müminin âdil bir kâfirden adalet noktasında üstün olmadığı açık bir gerçektir. Hırsız bir mümin, emin bir kâfirden o noktada üstün olduğunu iddia etmek mümkünmüdür?

-Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, her müminin bütün sıfatlarının her zaman mümin olması lazım gelmediği gibi, her kâfirin bütün sıfatlarının da kâfir olması lazım gelmez. Yukarıda ifade edildiği üzere, kâfirde mimin sıfat, müminde kâfır sıfat bulunabilir. Ancak, mümin taşıdığı kâfir sıfatlarla kâfir olmadığı gibi, kâfir de taşıdığı mümin sıfatlarla mümin olmaz. Mümin kiliseye gitmekle kâfir olmadığı gibi, kâfir de mescide girmekle mümin olmaz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Vefatı(13 Mayıs 1893) *Cerbe Deniz Zaferi(14 Mayıs 1560) *İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed Şeybani'nin Vefatı(17 Mayıs 804) *Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs 1919)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI