Cevaplar.Org

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan, Deccal, Dabbetularzın çıkmaları gibi…


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-07 08:05:40

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan, Deccal, Dabbetularzın çıkmaları gibi… 

Cevabımız:

-Bunların çıkması kıyametin gelmesine vesile olduğunu düşünmemek gerekir. Bilakis, bu hadiselerin dünya hayatının son zamanlarında meydana gelen hadisler olduğuna işaret edilmiştir. Nitekim, Hz. İsa'nın tekrar geleceğine dair inanç Hz. Muhammed(s.a.m)'den önce de vardı.

-Keza, bizzat Hz. Muhammed(s.a.m)'in ahir zaman peygamberi olması, onun da kıyametle ilişkilendirilmiştir. "Benim peygamberliğim ile kıyamet şu iki parmağım(şahadet ve orta parmaklarını göstererek) gibidir (yanyandır)" (Mecmau'z-Zevaid, h. no:18225) manasındaki sahih hadiste bunu görmekteyiz.

-Hz. Peygamber(s.a.m)'in saadet asrından uzaklaştıkça imanda zaaf, amelde gevşeklik meydana gelmiştir. Ve bu durum insanların yapılarıyla da ilgilidir. Merkezden uzaklaştıkça merkeze doğru kuvvetin azalması ve cazibenin zayıflaması bir kanundur. "İnsanların en hayırlısının bulunduğu asır benim asrımdır, bir de sonra gelenlerin ve onlardan sonra gelenlerin asrıdır"(Kenzu'l-Ummal, h. no:32449) manasındaki hadis-i şerifte -dolayısıyla-bu kanuna da işaret edilmiştir.

Buna göre zaman ilerledikçe imanın zayıflaması, eski gücünü kaybetmesi ve bunun bir neticesi olarak gittikçe fitne fesadın daha kuvvetli şekilde ortaya çıkması sosyolojik bir kanun olarak kaçınılmazdır.

-İşte, zaman içerisinde meydana gelecek olan kötü hadiseler ve ahlakın bozulması ile ilgili hususlardan belli bazı örnek misallerle, örneğin "İçki, zina, katil yaygınlaşacak"diye haber verilmiştir. Keza ümmetin bu fitne-fesat dönemlerinde çok muhtaç olduğu Hz. İsa ve Hz. Mehdi gibi özel insanların geleceğine de işaret edilerek fitnelerden uzak durmak isteyen insanların moralleri takviye edilmiştir.

-Özetle diyebiliriz ki, Kıyamet alametlerinin zikredilmesinin bazı önemli hikmeti vardır:

Birincisi: Zamanla meydana gelecek kötü hadiseler haber verilerek insanlar uyarılmış ve müminleri takviye etmek için de kötülüğün panzehiri olan bazı hadisler de müjde lenmiştir. Tarih boyu değişik Deccalların ve Mehdilerin kabul görmesi, bu uyarı ve müjdelerin bir sonucudur.

İkincisi: Zamanla meydana gelecek olan fitnelerden bazı büyük örneklerine işaret edilerek "ahir zaman fitnesi" kavramı zihinlerde pekiştirilmiştir. Nitekim, bin sene önce meydana gelen bazı kötü olaylar da ümmet tarafından "ahir zaman" fitnelerinden sayılmıştır. Bu kavramdan insanlar ürktüğü için kendilerine daha bir çeki düzen vermiş ve belki de bazı kötülüklere de toleranslı bakıp başka fitnelere sebebiyet vermemişlerdir.

Üçüncüsü: İnsanlar genellikle ölümden korkmakla beraber kendi ölümlerini hep erteleyerek bir ümitle yaşarlar. Bunu da dünyanın hayatıyla paralel düşünürler. "Kıyamet" kavramı, dünyanın ölümünü haber verdiği için insanlar üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Bu hadiselerden "kıyametin alameti" olarak sözedilmesinin bir hikmeti de bu etkiyi güçlendirmeye yöneliktir. Nitekim, İslam tarihi boyunca değişik versiyonları olan bazı hadiseler "kıyamet alameti" çerçevesinde değerlendirilmiş ve buna göre vaziyetler alınmıştır.

Dördüncüsü: Kıyamet alametleri "haybi haberler" kısmındandır. Zamanla insanların imanını kuvvetlendirecek olan bu hadislerin meydana gelmesi, Hz. Peygamberin verdiği haberlerin doğruluğunu da tasdik etmek manasına gelir. Değişik zaman dilimlerine serpiştirilmiş olan bu hadiselerin her birisi imanları güçlendiren birer "Sinyal" gibidir. Bunları gördükçe insanların imanı güçlenir.

İşte bu ve benzeri bazı hikmetler içindir ki, hikmet dolu ilahî takdir tarafından bin yıllık zaman dilimine serpiştirilmiş bazı olaylar" kıyamet alameti" unvanıyla ümmete haber verilmiştir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI