Cevaplar.Org

ENERJİ

Her şey bir enerji midir? Sözlerin düşüncelerin birer frekansı enerjisi var mıdır? Varsa o zaman esmaların Allah’ın isimlerinin yani hepsinin bir enerjisi var mıdır? Bunları zikredince etrafımızda vücudumuzda bir korunma mı sağlıyoruz tabiî ki Allahın rızası kesinlikle olmalı önce bilimsel olarak araştırılınca


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-21 21:20:10

Her şey bir enerji midir? Sözlerin düşüncelerin birer frekansı enerjisi var mıdır? Varsa o zaman esmaların Allah'ın isimlerinin yani hepsinin bir enerjisi var mıdır? Bunları zikredince etrafımızda vücudumuzda bir korunma mı sağlıyoruz tabiî ki Allahın rızası kesinlikle olmalı önce bilimsel olarak araştırılınca her esmanın bir enerjisi olduğunu bunun da insanın aurasının ve çakrasının kuvvetlendirdiğini cinlerden kötü enerjilerden koruduğunu söyleniyor. peygamberimizin vahiy esnasında biz etrafınca koruduk ayeti melekleri ispatlıyor peki biz zikir çekince acaba yaratılan melekler mi koruyor bizi .. Etrafta her şey bir enerji midir?

Cevabımız:

-Allah'ın zat ve sıfatları maddi olmaktan münezzehtir. Enerji maddeye dönüşebilen bir varlıktır. Kendisi maddenin aslı ve de yaratılmış bir nesnedir. Allah'ın sıfatları ise Zat-ı akdesi gibi ezelidir, yaratılmamıştır ve de maddeye bürünmezler. Bu açıdan Allah'ın sıfatlarına "ENERJİ" nazarıyla bakmak hatadır.

-Madde gibi enerji de Allah tarafından yaratılmış bir nesnedir. Allah'ın isim ve sıfatlarının ilk tecelligâhı bir anlamda ESİR maddesidir. Esir maddesinin veya Hidrojenin ilk menşei enerji kabul dilse bile, bunlar Allah'ın kudretinin bir tezahürü olur, başka olamaz. Bu sebeple Allah'ın sıfatlarına enerji denilmez.

-Zikir yapma, Kur'an okuma esnasında insanın yanına veya üstüne bulut gibi temessül eden bazı şeyler olabilir. Bunlara hadiste "Sekine" adı verilmiştir.

Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste denilmiştir ki: "Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evinde tplanıp da Allah'ın kitabını okudukları veya kendi aralarında(ilmi) müzakere yaptıkları zaman mutlaka onların üzerine sekinet iner, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır ve Allah katındaki ler yanında onları anar"(Kenzu'l-Ummal, h.no:2320).

-Müslim-gayr-ı müslim fark etmeksizin her insanı takip eden, onları gözeten(Muakkıbat) meleklerin var olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz(bk. R'ad, 13/11).

Ancak, İslam literatüründe "sekine"ye enerji değil feyiz kelimesi kullanılır. Bununla beraber bazı kesimlerde fazla revaçta olan "enerji" sözcüğü tercih edilmektedir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI