İKİ RİVAYET HAKKINDA

a) Hz. Aişe’nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-15 09:14:23

a) Hz. Aişe'nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?

b) Babasının hanımıyla evlenen adamın öldürülmesi hadisi. Bu hadisin kaynağı ve sıhhat durumu nedir? Bu kişi neden öldürülmüştür? Hadisi açıklar mısınız? Ve bu konuyla ilgili başka temsillerde verir misiniz amelle istihlal ile ilgili. Mesela bir kişi müşrik biriyle evlense kafir olur mu?

Cevabımız:

a)"Hz. Hatice'nin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki" şeklinde sahih bir rivayetten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü miraç hz. Hatice'nin vefatından sonra gerçekleşmiştir.

Nitekim, şeyh Şakiri, "yatağının soğumadığı"na dair rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir(bk. es-Sünenu ve'l-müvtedeat, 143).

-Kur'an-ı Kerim; İsra (ve Miraç) mucizesinin "geceleyin" olduğunu bildirmiş, arap lisanının inceliklerine vakıf olan tefsir alimlerimiz de ilgili ayetteki "leylen" lafzının, "gecenin kısa bir bölümü içinde geçtiğine işaret ettiğini" beyan etmişlerdir(bk. Razi, Bikai, İbn Aşur, Meraği, ilgili ayetin tefsiri). Yoksa: "Göz açıp yumuncaya kadar, bir an içinde olup bitti" dememişlerdir. Bazıları: "Gecenin az bir müddeti içinde" demiş, bazıları da: "Gecenin üç, veya dört saati içinde" cereyan ettiğini söylemişlerdir.

b) Bera b. Azib (r.a) şöyle rivayet etmiştir: "Dayım Ebu Burde elinde sancak ile yanımdan geçti. "Nereye gidiyorsun?" diye sordum. Dedi ki: "Rasulullah (s.a.s) beni, babasının hanımıyla evlenen birini öldürüp malını da ganimet olarak almam için gönderdi." (Tirmizi, hno:1362; Nesai, hno:3331; İbn-i Mace, hno:2607). Bu hadis rivayeti sahihtir.

-Bu hadisin hükmü konusunu şöyle anlamak gerekir. Babasının eşiyle evlenen bu kişi, "Babalarınızın eşleriyle evlenmeyin"(Nisa, 4/22) mealindeki ayette verilen hükümle bu işin haram olduğunu biliyordu. Ancak nefsine uyan bu kişi cahiliye adetlerini tercih etmiş ve İslam'ın bu yasağını hafife alarak helal gibi kabul etmişti. Bu sebeple mürteddin cezasıyla cezalandırılıp öldürüldü(bk. Avnu'l-Mabud,12/96; Tuhfetu'l-Ahvezi, 4/498).

-İslam'ın bu konudaki hükmü açıktır: Haramı helal saymadığı sürece büyük günah işleyenler kâfir olmazlar. Haramlığı kişinin bilgisi dahilinde olan küçük bir günahı bile helal sayanlar dinden çıkarlar. Bir müşrikle evlenen kimse de bu hükme tabidir. Bu evlilik sebebiyle dinden çıkmaz, yalnız günahkar olur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI