YAHUDİ FİTYON SALEBİ

Medine’nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen’den meşhur Arim Selinden sonra gelen bazı arap kabileleri otururdu.


Nail Papatya

.

2018-09-15 09:01:21

Medine'nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen'den meşhur Arim Selinden sonra gelen bazı arap kabileleri otururdu.

Yahudiler: Kurayza, Nadir, Kaynuka, Benû Mâsile.. Zagorâ v.s. kabileleri ve araplar da Evs ve Hazrec kabileleri idi. Bütün kabilelerin ayrı semtleri, harp zamanında sığınacak kuleleri vardı.

Araplar, daha sonra geldikleri ve az oldukları için, ilk zamanlar hep yahudiler hakim durumda idiler. Fakat zamanla araplar da hakimiyeti ara sıra ellerine geçirme imkânlarını araştırdılar ve muvaffak da oldular. Çünkü yahudilerin zulüme devamlı tahammül mümkün değildi.

Gene yahudilerin hakim olduğu bir devre idi. Beldenin hakimi de yahudilerden Fityon idi. Bu Fityon, o kadar ahlâksız bir adam idi ki: beldesinde evlenen biri oldu mu, gerdeğe evvelâ kendisi girerdi. Böyle emretmiş ve böyle de tatbik ediyordu.

Günün birinde, Aclan oğlu Malik adında bir delikanlının kız kardeşi nişanlanır, düğün hazırlığı başlar, fakat düğün merasimi içinde Fityon da var. Hazrec'li bir arap olan Malik'in, durumu düşündükçe aklı başından gidiyor, bunu bir türlü hazmedemiyor, bunun için de hemşiresinin düğününe sevinecek yerde içi kan ağlıyordu. Bir yahudinin, zulmen hemşiresine tecavüzüne bu bir kral da olsa asla göz yumamazdı, yummamalı idi.

Nihayet, her ne pahasına olursa olsun bu işe bir son, vermeye karar verdi ve hemşiresinin düğün hazırlığı ile beraber kendisi de hazırlığını tamamladı.

Malik, kadın kıyafetine girmiş, süslenmiş ve genç te olduğu için anlaşılmaz hale gelmişti. Bu kıyafetle ve elbisesinin altına gizlendiği kılıçla, hemşiresi ile beraber gelin odasına girdi.

Gelinin hazır olduğunu haber alan Fityon, hemen gelip odaya girer ve odada yalnız kadınlar olduğu ve esasen tatbik edegeldiği bir iş olduğu için hiç şüphelenmez, oturur. Malik de kılıcını çökerek bu zalim ve ahlâksız adamın canını cehenneme gönderir.

Hayatı tehlikeye giren Malik, hemen Medine'yi terk ederek Şam'a gider. Orada durumu arap Gassânî hükümdarının yakınlarına duyurur, onlar hükümdara naklederler.

Hükümdar, bu iğrenç zulmü duyunca pek müteessir oldu ve gidip Yesrib (Medine) yahudilerini cezalandırmadıkça ailesine dönmiyeceğine yemin etti.

Büyük bir askerle yola çıkan Şam hükümdarı, Yemen'e gidiyormuş gibi yapıp Yesrib'e uğradı. Bütün yahudi ileri gelenlerini yemeğe davet etti, Yahudiler de bu ziyafete bütün yakınları ile geldiler. Fakat hepsinin nasipleri, yemek yerine kılıç oldu. Evs ve Hazrec arap kabileleri de yahudilerin zulmünden kurtulduktan başka; onların mallarına, hurmalıklarına ortak, kendilerine hakim oldular.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI