BUZAĞIYA TAPANLARIN AKIBETİ

Araf suresi 152. ayette İsrail Oğullarından buzağıya tapanların gazap ve dünyada zillete uğrayacakları yazıyor. Bunu nasıl anlamak gerekir? Bakara 52. ayette ise affedildikleri yazıyor.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-08 20:58:55

Araf suresi 152. ayette İsrail Oğullarından buzağıya tapanların gazap ve dünyada zillete uğrayacakları yazıyor. Bunu nasıl anlamak gerekir? Bakara 52. ayette ise affedildikleri yazıyor.

Kur'an'da Araf suresinin 152. ayetinde yukarıda belirttiğim gibi gazap ve dünyada zillete uğrayacaklarını nasıl anlamalıyız? Gazap derken cehennem cezası mı kastediliyor? Çünkü zillet cezası ile gazap dünyada diye yazmıyor, zilletin dünyada olacağı yazıyor. Bakara 52. ayette affedildikleri yazıyor. Kafamda soru işaretleri oluştu. Affedilmelerini ahiret cezasından kurtulmaları olarak anladım. Nefislerini öldürmeleri, Tih çölünde 40 yıl kalmaları dünyadaki cezaları olabilir, dünyada zillet cezasından başka ayrıca gazaptan bahsediliyor. Bu azap cehennem cezasıysa bu çelişki olmaz mı?

Yani Araf 152. ayetle Bakara 52. ayet arasında tezat mı var? Araf 152. ayetinde dünyada gazap ve zillete uğrayacaklardır diye olması doğru olmaz mı? Araf 152. ayeti müfessirler alimler nasıl tevil etmiş, yorumlamışlardır?

Cevabımız:

-Bakara:52. ayetin meali: "Sonra bütün bunların arkasından sizi affettik. Ki bu sebeple olsun şükretmelisiniz."

Araf: 152. ayetin meali: " Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız."

-Bakara suresindeki ayette, buzağıya tapanlardan -Allah'ın emrettiği şekilde- tövbe edenlerin affedildiği bildirilmiştir. Bakar suresindeki ayetlerde buzağıya tapanların "nefislerini öldürmek" suretiyle tövbe etmeleri emredilmiştir. "Nefislerin öldürülmesi" konusu farklı iki şekilde yorumlanmıştır.

Birincisi: Bütün günahlardan tövbe etmek ve nefislerinin arzularını bırakmak, yani günahlardan nedametle gam ve kederden canlarını çıkarırcasına nefislerinin istek ve arzularını dizginlemek suretiyle bir nevi öldürmek şeklinde, mecazi bir mana kastedilmiş olabilir.

İkincisi: gerçek anlamda bildiğimiz tarzda birbirlerini öldürmüş olmaları emredilmiş olabilir. Bu her iki şekilden hangisi olursa olsun, Bakara suresinde buzağıya taptıktan sonra samimi olarak tövbe edenlerin affedildiği bildirilmiştir. Gerçek öldürme olmuşsa, "af"manası şudur: ölenler şehit olmuş, hayatta kalanlar da bağışlanmıştır.

-Araf suresinde ise, buzağıya tapma sevgisi iliklerine kadar işlemiş olduğundan herhangi bir şekilde tövbe etmeyen kimseler kastedilmiştir(bk. Kurtubi, Araf:152. ayetin tefsiri).

-Diğer bir yoruma göre, ayette yer alan "Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir" mealindeki ifade Hz. Musa'ya aittir. Ardından gelen " İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız"mealindeki ifade ise Allah'a aittir. Hz. Musa, bu sözü tövbeden önce kavmine söylemiştir. Gerçekte bu olayda hiç bir suçu olmayan kardeşi(Hz. harun)nin bağışlanması için Allah'a yalvardıktan sonra, -vahye dayanarak-buzağıya tapanların da görecekleri cezayı haber vermiştir.(İbn Aşue, Araf: 152. ayetin tefsiri).

-Diğer bir yoruma göre, Hz. Musa kardeşinin affı için Allah'a dua ettiği zaman(diğerleri için de dua etmesini engellemek için), Allah Musa'ya hitaben "Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız"diye buyurmuştur(İbn Aşur, a.g.y).

-Konuyu şöyle özetleye biliriz: Mekki bir sure olan Araf suresinin 152. ayetinde buzağıya tapanlara dünyada bir azap ve zillet cezası uygulanacağı vurgulanmıştır. Bu cezanın bir kısmı, Bakara suresinin 54. ayetinde ifade edildiği üzere, buzağıya tapanlarla tapmayanların birbirlerini öldürmeleri şeklinde tahakkuk etmiştir. Bakara suresinin 52. ayetinde ise, bu çetin tövbeden sonra onların affedildiğine işaret edilmiştir(krş. el-Vahidi/et-Tefsiru'l-Basit; el-Meraği; V. Zuhayli/et-Tefsiriu'l-Münir, Araf: ilgili ayetin tefsiri).

Demek ki, Araf suresindeki "gazap ve zillet" cezası, tövbe edip salih amel yapmayan, günahlarında ısrar edenlere yöneliktir. Bakara Suresindeki "Af" ise tövbe eden ve salih amel işleyenlere yöneliktir(bk. Zehretu't-Tefasir, Araf:152. ayetin tefsiri). "O kötü amelleri işleyip de sonra arkasından tevbe ve iman edenler için hiç şüphe yok ki, Rabbin bundan sonra yine de affedici ve merhamet edicidir"(Araf:152) mealindeki ayet de bu hususa ışık tutmaktadır.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI