Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-08-15 16:46:26

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

İzah edilen kısım: Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir? diye me'yusane düşündüm.(Kastamonu Lahikası, s: 96) v.d...

*Hz. Adem'den bu yana en karanlık, en dehşetli, en zulmani, en çiğ, en habis, en yıkıcı, en tahribkar asır bu asır. Binlerce günah insana tecavüz ve taaruz ediyor. Hadi kendini kolla, nasıl kollayacaksın? Kendini muhafaza et.

Bakıyorsun mesela, küfür müesseseleşmiş.

1-Dinsizlik, küfr-ü mutlak, ateizm

2-Dalalet-i mutlaka; Avrupa'dan esen bâtıl felsefi cereyanlar..

3-Sefahat-ı mutlaka; ahlaksızlık

4-Cehalet-i mutlaka..

Bunlar birbiri üzerine inzimam etmiş olduğu için, çok dehşetli bir asır. Cenab-ı Hak bütün ehl-i imanı muhafaza etsin. Nasıl bir dille, bir istiğfarla kendini kurtaracaksın? Her şey bulanmış. Tahribat çok dehşetli ve külli.

Üstad "bu memlekette yirmi belki iki yüz menfi cereyan çalışıyor." Bu milleti itikadından, dininden, imanından, İslamiyetinden koparmak için.

Not: Üstad bir yerde de; "İnsanın hususan müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmağa başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki: Nasıl, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevketmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de; bîçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki: Bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor.(Lem'alar, s: 201)

Uhuvvet Risalesinde de "İşte ey mü'minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır."(Mektubat, s:269) diyor.

*"herbir hâlis, hakikî şakird"(Kastamonu Lahikası, s: 96) Şimdi bir şeyin hakikisi olursa alaküllihal onun –sahte kelimesi ruha ağır gelir- sathi ve surisi okur. Surette kalmış, hakikate inememiş.

Demek mesele şu ders-i Kur'aninin hakikatına inmek. Şu ders-i Kur'aniyi aklında, kalbinde, ruhunda massetmek, emmek. Hakiki ve hakikattar, sadık şakirdlerin mabeynlerindeki o havz-ı ekberden hisse almak.

Bunun şartları;

1-Sadakat, öyle ki "sarsılmaz bir sadakat" (Şualar, s: 316)

2-Hizmet; hizmet sadece medreseye münhasır değil, her zaman, her yerde hizmet, yani tebliğ.. Allah'ı sevmek ve sevdirmek, bilmek ve bildirmek. Anlamak ve anlatmak. İman hakikatlarını neşretmek. Üstad bir yerde "İhtiyar dünyada, benim hakikî vazifem, neşr-i esrar-ı Kur'aniyedir" diyor.

Hizmetin diğer bir boyutu da temsil. İslamiyetin güzelliğini hayatında fiilen sergilemek ve göstermek. Bugün İslam âlemi birinci derecede neye muhtaç? Temsile muhtaç. Konuştuğunu yaşayacak, yaşadığını konuşacak, yaşayan bir hakikat olmak.

3- Takva; İslamiyyet Müslüman sadece ibadet yapmakla kurtulmuyor, günahlardan da kaçınmak lazım. Hususan büyük günahlar.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI