ASLÎYÂ

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman’dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmiştir. Esasen, zalim bir padişahın karısı idi. Kendisinden evvel padişah olan kocası Yevvem, iktidarda rakipsiz kalabilmek ve uzun müddet saltanatı sürdürebilmek için bütün kardeşlerini bir bir katlettirmişti


Nail Papatya

.

2018-08-15 16:27:09

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman'dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmiştir. Esasen, zalim bir padişahın karısı idi. Kendisinden evvel padişah olan kocası Yevvem, iktidarda rakipsiz kalabilmek ve uzun müddet saltanatı sürdürebilmek için bütün kardeşlerini bir bir katlettirmişti.

Ama buna rağmen bu emeline erememiş, bu cinayetleri üzerine Allah'ın gazabına uğramış ve çaresiz bir hastalıkla perişan bir halde ölüvermişti.

Karısı Asliyâ, bundan ibret alacağı yerde, aksine daha kötü yola sapmıştı. Her türlü ahlâksızlığı terviç etmiş, kadın ve erkek bütün vatandaşlara zinayı serbest bırakmıştı. Esasen sağlam olmayan İsrailoğullarının ahlâkı büsbütün bozulmuştu. Kötü arzuları frenleyen müeyyideler kaldırılınca, cemiyet hayatı iyice sarsılmıştı.

Bu durum, aklı erenleri tedirgin etti. Asliyâ hakkında umumi nefreti tevlit etti. Kendisi de bu durumu sezdi. Fakat ters yol tuttu. Cemiyete ahlâk ve adaleti getirerek hem cemiyeti, hem de durumunu kuvvetlendireceği yerde, kötü yolunu zulüm ve kötülüğü de takviyeye çalıştı.

Sahip olduğu saltanatta devamlı kalabilmek için kocasının yolunu tuttu. Hatta o kadarla da kalmadı: Kocası yalnız kardeşlerini öldürtmüştü. Bu ise, bütün saltanat ailesinin erkek evlâtlarını katlettirdi. Ancak bir tanesi canını bu katliamdan kurtarmıştı. Bu, kardeşinin oğlu Yevaş'tı.

Gerçi Yevaş da kurbanlar listesine dahildi, ama kaderi onun imdadına bir hâmi çıkardı. Halası ve o devirde pek muteber bir sınıf olan kâhinlerin reisi Yuyazi'nin karısı bulunan Yusi, onu saklamıştı.

Halası bu çocuğu mümkün olduğu kadar gizli ve itina ile yetiştirdi. Çocuk yedi yaşına girince, artık beklemenin; hem çocuk, hem de cemiyet için tehlikeli olacağını düşünerek onu vazifeye çağırdı. Çocuk, bu zalim ve kötü ruhlu kraliçenin hayatına son vererek kendisi tahta geçti.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI