SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın onun kumandanlığını anlatma sadedinde kendisi için "pençeli arslan" tabirini kullandığını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-07-31 12:48:44

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın onun kumandanlığını anlatma sadedinde kendisi için "pençeli arslan" tabirini kullandığını..(1)

Sa'd bin Ebi Vakkas'ın(r.a) babası Malik'in künyesi Ebu Vakkas olduğu için bizim kendisini Sa'd bin Malik'ten ziyade Sa'd bin Ebu Vakkas olarak tanıdığımızı..(2)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın babası Ebu Vakkas bin Malik'in Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) annesi Amine hanım ile amca çocukları olduğunu..(3)

İbn-i Asakir'in bir rivayetine göre Sa'd bin Ebu Vakkas'ın müslüman olduğunda 17 yaşında olduğunu..(4)

Allah yolunda ilk ok atan sahabenin o olduğunu. Bu hadisenin Ebva gazvesinde cereyan ettiğini..(5)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın; "Ben Allah yolunda ok atmış olan Arap mücahitlerin muhakkak ki birincisiyim" dediğini..(6)

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın Bedir harbine iştirak ettiğinde çok genç olduğunu. Kendisinin; "Bedir savaşına katıldığımda yüzümde tek bir tüy vardı. Onu elimle okşuyordum" buyurduğunu..(7)

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Bedir savaşının en değerli kahramanlarından olduğunu, Kureyş süvarilerinin komutanı Said bin el As'ı onun öldürdüğünü..(8)

Bir rivayete göre Uhud günü Sa'd bin Ebu Vakkas'ın 1000 ok attığını.. Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) o ok attıkça, "İlahi, bu senin okundur, bunu düşmanına yetiştir" ve "İlahi, Sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasına icabet et. İlahi, onun atışını doğrult" diye dualar ettiğini..(9)

Uhud savaşında Kureyş'in iki usta okçusu Hıbban bin Arıka ile Malik bin Züheyr'in çok can yaktıklarını..Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Hıbban bın Arıka'yı boğaz çukuruna saplanan bir okla yaraladığını, Malik'i de gözüne saplanan bir okla cehenneme def ettiğini..(10)

Rasul-i Ekrem'in(Aleyhissalatu vesselam) ashab-ı arasında sadece Sa'd bin Ebi Vakkas'a(r.a); "anam babam sana feda olsun" iltifatında bulunduğunu..(11)

Hz. Ali'nin(r.a); "Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) "fedaka ebi ve ümmi"(Anam babam sana feda olsun) kelimelerini Hazret-i Sa'd'den başkasına söylemedi. Bunları ona Uhud günü söylemişti" dediğini..(12)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a) Uhud günü Nebiyyi Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin yüzünü yaralayan kardeşi Utbe'ye "Vallahi Utbe, elime düşersen senin kanını su gibi akıtırım" diye haykırdığını..(13)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) indinde çok kıymetli olduğunu, bir müddet ortalıkta görülmese Server-i Ekrem(aleyhissalatu ves selam)'ın hemen onu soruşturarak; "Hani benim sabihim, melihim, fasihim? Göremiyorum" buyurduklarını..(14)

Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin "Fârisü'l İslam"(İslam süvarisi) ismiyle maruf olduğunu..(15)

Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin Kadisiyye savaşı sonrası fethettiği Kusa şehrinde, Hz. İbrahim'in(aleyhisselam) Nemrud tarafından konulduğu hapishaneyi ziyaret ettiğini..(16)

Ordusu efradı içinde bulunan Amr bin Madikerb'in, başkumandanları Sa'd bin Ebu Vakkas hakkında; "Sa'd, hepimize şefkatli bir valide gibi hareket eder, haklarımızın zerresini bile gözetir" dediğini..(17)

Hz. Ali(r.a)'ın fitneler döneminde tarafsız kalıp, inzivaya çekilen Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a) ve İbn-i Ömer(r.a) için; "Sa'd ve İbn-i Ömer ne iyi hareket ettiler. Onların bu hareketi kusur ise, bu affedilecek küçük bir kusurdur. Fakat onların bu hareketi iyilik ise, bu ne büyük ve ne şayân-ı şükran bir iyiliktir" buyurduğunu..(18)

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın ömrünün sonlarına doğru gözlerinin görmez olduğunu..(19)

Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın(r.a) Aşere-i Mübeşşere arasında son vefat eden zat olduğunu.. Vefat ederken, Bedir'de düşmanla yaka paça olduğu zaman üzerinde olan eski bir cübbesiyle kefenlenmesini vasiyet buyurduğunu..(20)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a) vefat ettiğinde Hz. Aişe'nin cenazenin mescide getirilmesini istediğini, böylece ezvac-ı tahiratın da Hz. Sa'd'ın cenaze namazını kıldığını..Bunu garipseyenler için Hz. Aişe validemizin; "Acayip ne de çabuk unutmuşlar; Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) Sehl bin Beyza'nın cenaze namazını mescidde kıldılar."(21)

SAİD BİN ZEYD(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Said bin Zeyd(r.a)'in Hz. Ömer'in hem amcasının torunu hem de eniştesi olduğunu..(22)

Said bin Zeyd hazretlerinin abid, zahid, duası kabul olunan bir zat olup, adeta bir ahiret adamı olduğunu. Hayatı boyunca hiçbir idari işe talip olmayıp, sadece bir asker olarak cihada iştirak ettiğini, Yermük harbi ve Şam Fethinde de bulunduğunu..(23)

Dipnotlar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 1

2-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, Asr-ı Saadet, Cilt:2

3-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 2

4-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2

5-M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e, Cilt:1

6-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:9

7-M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e, Cilt: 2

8-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2

9-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2, Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

10-Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt: 10

11-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram

12-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2

13-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt: 2

14-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 2

15-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:9

16-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

17-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

18-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

19-Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi

20-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4

21-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4

22-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

23-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.

SAFF, 3

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI