Cevaplar.Org

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın onun kumandanlığını anlatma sadedinde kendisi için "pençeli arslan" tabirini kullandığını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-07-31 12:48:44

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın onun kumandanlığını anlatma sadedinde kendisi için "pençeli arslan" tabirini kullandığını..(1)

Sa'd bin Ebi Vakkas'ın(r.a) babası Malik'in künyesi Ebu Vakkas olduğu için bizim kendisini Sa'd bin Malik'ten ziyade Sa'd bin Ebu Vakkas olarak tanıdığımızı..(2)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın babası Ebu Vakkas bin Malik'in Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) annesi Amine hanım ile amca çocukları olduğunu..(3)

İbn-i Asakir'in bir rivayetine göre Sa'd bin Ebu Vakkas'ın müslüman olduğunda 17 yaşında olduğunu..(4)

Allah yolunda ilk ok atan sahabenin o olduğunu. Bu hadisenin Ebva gazvesinde cereyan ettiğini..(5)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın; "Ben Allah yolunda ok atmış olan Arap mücahitlerin muhakkak ki birincisiyim" dediğini..(6)

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın Bedir harbine iştirak ettiğinde çok genç olduğunu. Kendisinin; "Bedir savaşına katıldığımda yüzümde tek bir tüy vardı. Onu elimle okşuyordum" buyurduğunu..(7)

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Bedir savaşının en değerli kahramanlarından olduğunu, Kureyş süvarilerinin komutanı Said bin el As'ı onun öldürdüğünü..(8)

Bir rivayete göre Uhud günü Sa'd bin Ebu Vakkas'ın 1000 ok attığını.. Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) o ok attıkça, "İlahi, bu senin okundur, bunu düşmanına yetiştir" ve "İlahi, Sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasına icabet et. İlahi, onun atışını doğrult" diye dualar ettiğini..(9)

Uhud savaşında Kureyş'in iki usta okçusu Hıbban bin Arıka ile Malik bin Züheyr'in çok can yaktıklarını..Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Hıbban bın Arıka'yı boğaz çukuruna saplanan bir okla yaraladığını, Malik'i de gözüne saplanan bir okla cehenneme def ettiğini..(10)

Rasul-i Ekrem'in(Aleyhissalatu vesselam) ashab-ı arasında sadece Sa'd bin Ebi Vakkas'a(r.a); "anam babam sana feda olsun" iltifatında bulunduğunu..(11)

Hz. Ali'nin(r.a); "Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) "fedaka ebi ve ümmi"(Anam babam sana feda olsun) kelimelerini Hazret-i Sa'd'den başkasına söylemedi. Bunları ona Uhud günü söylemişti" dediğini..(12)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a) Uhud günü Nebiyyi Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin yüzünü yaralayan kardeşi Utbe'ye "Vallahi Utbe, elime düşersen senin kanını su gibi akıtırım" diye haykırdığını..(13)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) indinde çok kıymetli olduğunu, bir müddet ortalıkta görülmese Server-i Ekrem(aleyhissalatu ves selam)'ın hemen onu soruşturarak; "Hani benim sabihim, melihim, fasihim? Göremiyorum" buyurduklarını..(14)

Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin "Fârisü'l İslam"(İslam süvarisi) ismiyle maruf olduğunu..(15)

Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin Kadisiyye savaşı sonrası fethettiği Kusa şehrinde, Hz. İbrahim'in(aleyhisselam) Nemrud tarafından konulduğu hapishaneyi ziyaret ettiğini..(16)

Ordusu efradı içinde bulunan Amr bin Madikerb'in, başkumandanları Sa'd bin Ebu Vakkas hakkında; "Sa'd, hepimize şefkatli bir valide gibi hareket eder, haklarımızın zerresini bile gözetir" dediğini..(17)

Hz. Ali(r.a)'ın fitneler döneminde tarafsız kalıp, inzivaya çekilen Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a) ve İbn-i Ömer(r.a) için; "Sa'd ve İbn-i Ömer ne iyi hareket ettiler. Onların bu hareketi kusur ise, bu affedilecek küçük bir kusurdur. Fakat onların bu hareketi iyilik ise, bu ne büyük ve ne şayân-ı şükran bir iyiliktir" buyurduğunu..(18)

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın ömrünün sonlarına doğru gözlerinin görmez olduğunu..(19)

Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın(r.a) Aşere-i Mübeşşere arasında son vefat eden zat olduğunu.. Vefat ederken, Bedir'de düşmanla yaka paça olduğu zaman üzerinde olan eski bir cübbesiyle kefenlenmesini vasiyet buyurduğunu..(20)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a) vefat ettiğinde Hz. Aişe'nin cenazenin mescide getirilmesini istediğini, böylece ezvac-ı tahiratın da Hz. Sa'd'ın cenaze namazını kıldığını..Bunu garipseyenler için Hz. Aişe validemizin; "Acayip ne de çabuk unutmuşlar; Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) Sehl bin Beyza'nın cenaze namazını mescidde kıldılar."(21)

SAİD BİN ZEYD(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Said bin Zeyd(r.a)'in Hz. Ömer'in hem amcasının torunu hem de eniştesi olduğunu..(22)

Said bin Zeyd hazretlerinin abid, zahid, duası kabul olunan bir zat olup, adeta bir ahiret adamı olduğunu. Hayatı boyunca hiçbir idari işe talip olmayıp, sadece bir asker olarak cihada iştirak ettiğini, Yermük harbi ve Şam Fethinde de bulunduğunu..(23)

Dipnotlar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 1

2-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, Asr-ı Saadet, Cilt:2

3-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 2

4-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2

5-M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e, Cilt:1

6-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:9

7-M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e, Cilt: 2

8-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2

9-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2, Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

10-Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt: 10

11-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram

12-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt:2

13-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt: 2

14-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 2

15-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:9

16-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

17-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

18-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

19-Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi

20-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4

21-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4

22-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Cilt; 2

23-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI