Cevaplar.Org

B Y U R A S E P — D A H H A K

Kadim İran şahlârındandır. Efsanevî bir zalimdir. Meşhur İran hükümdarı Cemşîd’e karşı yaptığı bir ihtilâl neticesinde tahta çıkmıştı. Son zamanlarında zulüm ve gurura sapan Cemşîd’ten halk soğumuş, onu istemez olmuştu.


Nail Papatya

.

2018-07-31 11:56:39

Kadim İran şahlârındandır. Efsanevî bir zalimdir. Meşhur İran hükümdarı Cemşîd'e karşı yaptığı bir ihtilâl neticesinde tahta çıkmıştı. Son zamanlarında zulüm ve gurura sapan Cemşîd'ten halk soğumuş, onu istemez olmuştu.

Aslında zâdegan olmayan, fakat Cemşid'in ileri gelen memurlarından olan Dahhâk, halkın önüne geçmiş, Cemşîd'e karşı bir ihtilâl yapmıştı. Cemşîd, mağlûp olarak kaçmış, fakat Dahhâk onu yakalayarak öldürmüş ve yerine tahta çıkmıştır.

Bazıları, bunun arap asıllı olduğunu söyler. Fakat gerçeğe yakın olanın şu olduğu kabul edilir ki; Dahhâk, Cemşîd'in hemşiresinin oğludur. Lâkabı olan Dahhâk, Farsça Deh-Âk'ten gelmedir ve «On ayıp» manasınadır.

Zulüm ve kötülüğüne işaret olarak takılmış olması muhtemeldir. Bunun zulümleri efsaneleşmiştir. Meşhur zalim Nemrud'un da bunun valilerinden biri olduğu ve Hz. İbrahim'in bunun son günlerinde geldiği nakledilir. Yani bu adam, Nemrud'un da kendisine bağlı olduğu bir zalim Nemrud idi.

Hükümdar olunca halka türlü gümrükler ve ağır vergiler yüklemiş, gerek bu ağır vergileri ödeyemeyen, gerek muhtelif vesilelerle yakalanan sayısız insanların kimini öldürtmüş, kiminin elini, ayağını kestirtmiştir.

Zamanında, geniş İran saltanatı toprakları tam bir zulüm meşheri ve bir insan salhanesi haline gelmiştir. Aksilik bu ya, omuzlarında iki mühim yara peydah olmuş, her iki omuzundaki yaraya hergün birer insan beyni koymadıkça ağrıları dinmezmiş. Dolayısı ile her gün sıra ile iki insan yakalanır, kesilir, beyni çıkarılarak bu zalimin yaralarına sürülür ve bu suretle ağrıları dindirilirmiş.

Bu hal ise, saltanatı devamınca tam bin sene sürmüş. Nihayet sıra, Kâbî ismindeki bir adamcağızın göz bebeği mesabesindeki oğullarına gelmiş. Dahhâk, bunları da yakalatarak öldürtmüş. Isfehanlı bir demirci olan Kâbi, çocuklarının acısını bir türlü unutamamış ve bu zalimden intikam almaya karar vermiş. Uzun bir sırık hazırlayan Kâbî, belindeki deri önlüğü bu sırığa bayrak olarak asmış, bu suretle bayrak kaldırarak isyan etmiş.

Bu zalimin idaresinden bizar olan halk, Kâbî'nin etrafına toplanarak saraya yürümüş. Bu durum karşısında tutunamayan Dahhâk, kaçmış ve saray işgal edilmiş.

Halk, bu kahraman Kâbî'yi hükümdar yapmak istemişse de Kâbî; kendisinin şehzade olmadığını söyleyerek bunu reddetmiş ve Dahhâk'ın zulmünden anası ile beraber bir köye kaçıp halen saklanan Feridun isminde bir şehzadenin var olduğunu söyleyerek onu getirtmiş ve onu padişah yapmışlar.

Feridûn, saraya ve tahta yerleşerek Dahhâk'ın bütün emvaline el koymuş, zalim Dahhâk'ı takip ederek Devamend'te yakalamış ve habis ruhunu, kendine yakışır şekilde cesedinden ayırmıştır.

Bu zalimden kurtulan zavallı İran halkı, onun öldürüldüğü günü Mihrican bayramı olarak ilân etmiştir, ki hâlen takvimlerde bu gün kaydedilir.

Feridûn, Kâbî'nin bayrak yaptığı deriyi envai çeşit kıymetli taşlarla süsleyip padişah sancağı yapmış ve Kâbı'yi de baş vezir tayin etmiştir. Feridun'un «Derfeş kâviyânî» ismini koyduttuğu bu sancak, mukaddes bir emanet olmuştu. Mühim harp ve hadiselerde açılır, kendisinden zafer ve uğur beklenirdi. Nihayet bu sancak Kadisiye harbinde müsliimanların eline geçmiştir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI