RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in en mühim bir desisesi: Kendini, kendine tâbi' olanlara inkâr ettirmektir. Şu zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, bu bedihî mes'elede


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-07-13 20:02:18

Ders: 13 Lem'a, 10. İşaret

İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar

İzah edilen kısım: İblis'in en mühim bir desisesi: Kendini, kendine tâbi' olanlara inkâr ettirmektir. Şu zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, bu bedihî mes'elede tereddüd gösterdikleri için, şeytanın bu desisesine karşı bir-iki söz söyleyeceğiz(Lem'alar, s: 82)

Not: 1995 yapımı 'Olağan Şüpheliler'(The-usual-suspects) adlı filmde Üstadın yukarıdaki hükmünü te'yid eden şöyle bir söz var; "Şeytan'ın en büyük hilesi, tüm Dünya'yı, aslında var olmadığına inandırmakmış."(Salih Okur)

*Bazı adamlar var ki insanları dinsiz yapmaya, yoldan çıkarmaya , ahlaksız yapmaya çalışıyor. Bu adamların dinsizlik neşreden nesi? Kolları mı, bacakları mı mideleri mi.. nesi? Ruhları.. Cesedinin küfürle(dinsizlikle) bir alakası yok. Onun cesedini bir tarafa koy..Dinsizliği neşreden şey onların ruhları..Onun için Üstad der ki; "İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesedli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinnîden cesedsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat'iyyettedir.(Lem'alar, s: 82) O kadar akli bir delil ki yani..

Not: Alaaddin bey bir eserinde şöyle yazıyor; "Birisini görüyorsunuz, karşısındaki insana birtakım yanlış fikirler aşılamaya çalışıyor. Konuşurken muhatabının koluna, ayağına değil, gözüne bakıyor. Göz penceresinden ruha nüfuz etmeye, ona bir şeyler telkin etmeye çaşıyor. Bu iki şahsın bedenlerini hayalen ortadan kaldırsanız, ortaya iki ayrı ruh kalacaktır. Ve bunlardan birisi diğerini aldatmak istemektedir. Hal böyle olunca, şeytanın, insan ruhunu saptırmak, onu doğru yoldan çıkarmak için çalışması akıldan uzak görülmemeli.

Bazı kimselerin şeytanı inkar ettiklerini görürüz. Nur Müellifinin ifadesiyle, bu, "şeytanın en büyük bir desisesi"dir. Bu inkarda tek temel dayanak,

şeytanın gözle görülmemesidir. Şimdi o şahsa soralım: Sen şeytanı neyinle inkar ediyorsun? Yani şeytanın varlığını senin ellerin

mi kabul etmiyor, kulakların mı; gövden mi kabul etmiyor, bacakların mı?

Bu sorumuzu saçma bulacak ve "hiçbiriyle" diyerek ilave edecektir: O'nun varlığını aklım almıyor. O halde, şeytanın varlığını kabul etmeyen, o şahsın aklıdır. Görünmeyen bir şey, yine görünmeyen bir şeyi inkar etmektedir; delili ise "görülmemesi."( Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Kelimeler Cümleler, Cilt: 2, s. 102, Zafer Yayınları, İst. 2011),

*Şeytanın kalbe attığı vesvese kelimesiz. Kelime akılda olur, kalbteki her şey kelimesiz. İnsan kelimesiz inanır. Akılla kelimeye döker, şehadet getirir. İnsan bir şeyi kelimesiz sever. Akıl da bunu kelimeye döker. "Çok güzeldi, harikaydı" filan..

Ama sevgi kelimesizdir, korku kelimesizdir. İman kelimesizdir. Bunları bizler akılla şekillendiriyor, dilimize döküyoruz.

Şimdi şeytanın vesvesesi de kelimesiz. Onun için insan zannediyor ki 'benim kalbimden geliyor.

Not: Prof. Alaaddin Başar ve Prof. Şadi Eren beylerin hazırlamış oldukları "Risale-i Nur İçin Kavramlar Lügati" adlı eserde şöyle yazıyor; Akıl kelimelerle düşünür, ama kalbin bütün işleri kelimesizdir. İnsan bir çiçegi veya güzel bir kokuyu "kelimelerle" sevmez; bu işi kelimesiz yapar. Fakat, bu sevgisini ifade etmek, başkalarına aktarmak istediğinde kelimelere iş düşer.

İşte, kelimesiz seven ve korkan ve yine kelimesiz inanan o insan kalbine, şeytan musallat olmakta, onunla kelimesiz konuşmakta, ona fisıltı kabilinden birtakım telkinlerde bulunmaktadır. İşte şeytanın bu fısıltılarına vesvese denilir. "(a.g.e s: 272, Zafer Yayınları, İst. 2006) Aynı izah şurada da var; "( Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Kelimeler Cümleler, Cilt: 2, s. 102-103, Zafer Yayınları, İst. 2011)

...İnsan şeytanları ise fısıltıyla değil, kelimeyle konuşuyorlar. Kitap yazıyorlar, şiir yazıyorlar. Televizonlarda programlar yapıyorlar. İnternetlerde neler yapıyorlar. Bunlar fısıltı halinde değil, bağırıyorlar resmen. Onun için insi şeytanlar daha tehlikeli..

Not: Üstadın bir mektubunda "Fena ve fâni bir adam" (Mektubat, s: 73) diye bahsettiği, 'Tarih-i Kadim' nam şiiriyle bir neslin imanını kundaklayan böyle bir şeytan için merhum Mehmed Akif bey "Berlin Hatıraları" adlı şiirinde şöyle der:

...Deyip de Zangoc'a baş vurdular. O mecnun da

Mukaddesâtına halkın, ibâda, Ma'bûd'a

Savurdu pencereden havruz uğratırcasına,

Gelip gelip tıkanan levsi pis karîhasına!

Boşandı yerlere küfrün bir öyle murdârı,

Ki bağlayıp ebediyyet ipiyle a'sârı

Süpürge yapsalar imkânı yok temizleyemez!

 

Bütün cihânı dolaş: Garb'ı, Şark'ı, her yeri gez...

Görür müsün bakalım böyle bir kuduz ilhâd,

Ki ferşi çiğneyerek Arş'a hırlasın?Heyhât!

Cinâyetin bu şenâ'at kadar mülevvesini

İşitmek istemez insan, değil ki görmesini.

 

Sizin çocuklarınız dîni belliyor ilkin;

Esas-ı terbiyeniz mahvı âdetâ şirkin.

Bizim çocuklar için, şimdi, ilmihâl oldu,

Gömüp de hufre-i mâzîye Hayy-i Ma'bûd'u

Ne var ne yoksa mukaddes, onunla bitti demek!

Şebâbâ hak veririm... Çünkü üç beyinsiz inek

Yazıp dağıttı o mel'un berât-ı isyânı;

Sabîlerin yüreğinden kopardı îmânı!

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI