EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1) Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) kâfir olan babası Abdullah'ı Bedir günü öldürdüğünden dolayı dedesi Cerrah'a nispet edilerek kendisine Ebu Ubeyde bin Cerrah dendiğini. Kendisinin asıl isminin Amir olup, künyesi Ebu Ubeyde ile meşhur olduğunu..(


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-07-13 19:58:33

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1)

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) kâfir olan babası Abdullah'ı Bedir günü öldürdüğünden dolayı dedesi Cerrah'a nispet edilerek kendisine Ebu Ubeyde bin Cerrah dendiğini. Kendisinin asıl isminin Amir olup, künyesi Ebu Ubeyde ile meşhur olduğunu..(2)

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Uhud savaşında Rasulullah'ın(Sallallahu aleyhi ve sellem) mübarek yüzüne batmış zırh halkalarını çıkarmak için ilerlediğini. Tam bu sırada Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a)'ın atılarak; "Bu işi bana bırakmazsan, hakkımı helal etmem" dediğini. Dişleriyle zırh parçalarını çıkaran Ebu Ubeyde hazretlerinin bu sırada iki dişini kaybettiğini.(3)

Hz. Ömer'in(r.a) hilafeti sırasında Şam ziyareti dönüşünde yanındakilere, İslam'a hizmet etmek için ne isterdiniz diye sorduğunu.. Verilen cevapları dinledikten sonra; "Ben isterdim ki bir ev dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi kardeşlerimiz bulunsun" diyerek İslam'a hizmette keyfiyetli dava adamlarına ihtiyacı nazara verdiğini. Yine kendisinin; "Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi asker ve kumandanlarla dünyayı fethetmek işten bile değildir" buyurduğunu.(4)

Resul-i Ekrem(aleyhiselatu vesselam)ın irtihali sonrası Sakife içtimaında Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Ensara hitaben; "Ey Ensar Cemaati! Siz İslamiyet'e ilk yardım eden oldunuz. İhtilaf ve iftiraka ilk sebebiyet veren de siz olmayınız" dediğini, bu sözün Ensar üzerinde derin bir tesir icra ettiğini..(5)

 Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Şam emiriyken bir gün şöyle dediğini; "Ey insanlar! Ben Kureyş'ten bir adamım. Fakat kırmızı -siyah bir kimse yoktur ki, takva itibarıyla bana teveffuk etsin de ben, "ne olurdu keşke bu adamın bedeni içinde yaşayan ben olaydım" demeyeyim..(6)

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Ebu Ubeyde hazretlerini "Ümmetin emini" olarak tavsif etmesini merhum Kamil Miras hocamızın şöyle izah ettiğini; "Emanet ve istikamet bütün Ashab arasında müşterek bir sıfat olduğu halde bunun Ebu Ubeyde'ye tahsis buyrulması, onda ziyade olduğunu bildirmek içindir. Peygamber Efendimizin ashabın büyüklerinden her birisini bir fazilete tahsis buyurması, onda o fazilet ve meziyetin ziyade bulunduğunu iş'ar içindir."(7) 

Abdullah bin Ömer(r.a)'ın "Kureyş ricali içinde üç kişi vardır ki, yüzleri en güzel yüz, kiyasetleri en güzel kiyaset, kalbleri en metin kalbtir. BunlarEbubekir, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır" dediğini.. 

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) adaletinin Suriye'deki Rumlar arasında bile yâd edilip durduğunu..(8)

Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a) hazretlerinin emrindeki 36 bin kişilik ordusu ile Filistin'de Amevas denilen mahalde taun(veba) hastalığına yakalandıklarını. Ordudan 30 bin kişinin bu salgın sebebiyle vefat ettiğini.. En son Hz. Ebu Ubeyde'nin vefat etmesiyle salgının bir anda kesildiğini.(9)

Dipnotlar

1-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, Asr-ı Saadet

2-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

3-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe

4-Celal Yıldırım, İslam Büyükleri

5-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

6-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

7-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9

8-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:10

9-M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e, Cilt: 2

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Eymen Akça, 2018-07-18 16:55:50

Hakikaten sevdiklerimden birisi... Allah iki cihanda bizi ayırmasın... Şefaatine bizleri vâsıl eylesin...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI